Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på grup pig  fandt 485 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 >

 
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1231 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2020.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1461 af 15/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet
(Reguleringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 12241 af 31/12/2000 - Gældende
Nyfødt pige smittet med streptokokker gruppe B under fødslen
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 11070 af 31/05/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. l(gruppe 4) - sigtede en 24-årig mand og barnet en 14-årig pige(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11035 af 29/04/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 42-årig mand og barnet en 14-årig pige(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11155 af 19/10/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 25-årig mand og barnet en 14-årig pige(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11030 af 18/02/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 16-årig dreng og barnet en 12-årig pige(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11135 af 15/09/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 35-årig mand og barnet en 14-årig pige(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11120 af 30/11/1983 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 43-årig mand og barnet en 14-årig pige (* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11145 af 01/12/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 28-årig mand og barnet en 14.1/2-årig pige(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11070 af 18/08/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 28-årig mand og barnet en 14.1/2-årig pige.(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11020 af 18/02/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 39-årig mand og barnet en 13-årig pige - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11015 af 17/03/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 29-årig mand og barnet en 14-årig pige - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 9153 af 09/08/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - de sigtede i alderen 17-24 år og barnet en 13-årig pige - tilståelse - tiltalerejsning
Justitsministeriet
KEN nr 11155 af 22/12/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 34-årig mand og barnet en 13-årig pige - tiltalerejsning - ej medvirkenansvar(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11051 af 30/03/1988 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 72-årig mand og barnet en 14-årig pige - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11030 af 16/10/1990 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede henholdsvis en 17-årig og en 25-årig mand og barnet en 12-årig pige - tiltale mod den 25-årige(* 1)
Justitsministeriet
2002/1 BSF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af strafbarhed i forbindelse med omskæring af kvinder og piger i udlandet
Folketinget
KEN nr 11050 af 29/05/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11078 af 17/03/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - høj alder - sædelighedskriminalitet(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11055 af 14/07/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - ung alder(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11035 af 11/04/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - sædelighedskriminalitet (* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11020 af 08/03/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11075 af 29/07/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - høj alder - sædelighedskriminalitet - tilståelse - påtaleopgivelse(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11055 af 09/05/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - allerede undergivet foranstaltning (gruppe 1) - åndssvaghed - straffelovens § 222, stk. 1(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11090 af 26/08/1982 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 251(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11003 af 22/10/1992 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring - faderskabssag (* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11090 af 06/11/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - straffelovens § 222, stk. 1 (gruppe 4) - sigtede en 31-årig mand og barnet hans 13-årige broderdatter - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11075 af 28/07/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - høj alder - sædelighedskriminalitet - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11025 af 05/02/1974 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - sædelighedskriminalitet(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11100 af 27/11/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - faderskabssag - tiltalerejsning (* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 9390 af 16/03/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 12384 af 31/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 89/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9389 af 16/03/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9388 af 16/03/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9396 af 16/03/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9764 af 18/05/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10114 af 07/09/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - medhold - øvrige
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9754 af 04/05/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9911 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9497 af 25/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - kompetence - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2000/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af kriminalretspleje og ungdomsdomstole for unge i alderen 12 til 18 år
Folketinget
KEN nr 9441 af 09/04/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - uddannelse - medhold - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9258 af 07/03/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - alder - retlig interesse - sundhed - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11975 af 30/05/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 6/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9660 af 31/08/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - sport - retlig interesse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9756 af 23/08/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-345/346
Justitsministeriet
KEN nr 9306 af 26/03/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-463
Justitsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 >