Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på håndbold resultater  fandt 60 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
KEN nr 9329 af 25/06/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0832
Justitsministeriet
KEN nr 9867 af 03/11/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00681
Justitsministeriet
KEN nr 9387 af 24/02/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 12-15 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - professionelle sportsfolk - pensionsalder - revision
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10042 af 06/03/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sport - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2014/1 LSF 110 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven
(Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer)

Kulturministeriet
KEN nr 9137 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - religion - race - hudfarve - sagsbehandling - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10194 af 22/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Foreningsarrangementer ikke momsfritaget
Skatteministeriet
2003/1 BSF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opsparingsordning for professionelle sportsudøvere
Folketinget
KEN nr 9721 af 18/05/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-4
Justitsministeriet
KEN nr 9720 af 18/05/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-3
Justitsministeriet
AFG nr 10511 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Fælles indkøbscentral - moms og fradragsret
Skatteministeriet
AFG nr 9120 af 14/07/1997 - Gældende
Registrering af varemærket Superisliga strider ikke mod en rettighed til navnet Superliga, registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Erhvervsministeriet
FOU nr 1997.273 - Gældende
Sociale ydelsers ophør. Samlivsforhold
Folketinget
2003/1 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om eliteidræt
Kulturministeriet
ISP nr 2011.1215 - Gældende
Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011
Folketinget
ISP nr 2009.1216 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 - opfølgning
Folketinget
AFG nr 9635 af 21/05/2019 - Gældende
Moms - ikke momsfritagelse - avis
Skatteministeriet
AFG nr 9578 af 21/05/2019 - Gældende
Fuld dansk skattepligt
Skatteministeriet
AFG nr 9150 af 29/01/2019 - Gældende
Familien tilflyttet Danmark - ikke indtræden af fuld dansk skattepligt
Skatteministeriet
VEJ nr 10537 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om knæsygdomme
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret
(Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.)

Kulturministeriet
2003/1 LSF 71 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)
(Tilpasning til forordningen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, regelforenkling m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
AFG nr 9843 af 27/08/2019 - Gældende
Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - forskerskatteordningen
Skatteministeriet
2007/2 LSF 100 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven
(Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2009/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om spil
Skatteministeriet
ISP nr 2011.0412 - Gældende
Inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger den 12. december 2007
Folketinget
2010/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Gennemførelse af medieaftale for 2011-2014 m.v.)

Kulturministeriet
2002/1 BTB 2 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om kommission til undersøgelse af Farumsagen
Folketinget
VEJ nr 10407 af 07/09/2015 - Gældende
Vejledning om fastsætteles af årsløn
Beskæftigelsesministeriet
2017/1 LSF 45 - Gældende
Forslag til Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
Kulturministeriet
STV nr 20018 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
STV nr 20025 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20048 af 01/01/1996 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1996 AFSNIT D - MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20021 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20105 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20098 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT D - MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20063 af 01/01/1998 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1998 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20124 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
BEK nr 274 af 22/08/1958 - Historisk
Bekendtgørelse om Undervisningen og de afsluttende prøver på Danmarks Højskole for Legemsøvelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 3 af 03/01/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence som betingelse for ansættelse i gymnasiet og ved kursus til højere forberedelseseksamen (Kompetencebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 243 af 22/04/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningskompetence i gymnasiet, på studenterkursus og ved kursus til højere forberedelseseksamen (Kompetencebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 688 af 02/11/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene til højere forberedelseseksamen (hf-fagbekendtgørelsen) (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 694 af 04/11/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet (gymnasiefagbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 455 af 07/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 207 af 23/03/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet(* 1) Gymnasiefagbekendtgørelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 296 af 07/05/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 411 af 31/05/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen
Undervisningsministeriet 1|2 >