Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på hamp  fandt 172 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
LOV nr 21147 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag II. Liste omhandlet i Traktatens artikel 38 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 222 af 04/04/1990 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 678 af 08/11/1988 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21111 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag IX. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 148 stk. (2) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21109 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag VII. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 111 (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 1393 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 659 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foderkontrol og certificeret kvalitetsstyringssystem
(Foderkontrolbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 935 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1788 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for NaturErhvervstyrelsens område
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 10593 af 22/04/1998 - Historisk
Tilladelse til dyrkning af cannabinolfattig hamp.
Justitsministeriet
BEK nr 812 af 17/09/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om støtte til hør og hamp til fremstilling af fibre
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 511 af 21/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om støtte til produktion af spindhør og hamp
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 649 af 24/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til hør og hamp til fremstilling af fibre
Miljø- og Fødevareministeriet
1997/1 BSF 66 - Gældende
1997 BSF 66 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILLADELSE TIL CANNABINOLFRI HAMPEDYRKNING I DANMARK
Folketinget
1997/1 BTB 66 - Gældende
1997 BTB 66 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM TILLADELSE TIL CANNABINOLFRI HAMPEDYRKNING I DANMARK NR B 66 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
BKI nr 89 af 25/08/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af enkeltkonventionen af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler og den dertil knyttede ændringsprotokol af 25. marts 1972
Udenrigsministeriet
BKI nr 23 af 30/03/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler.
Udenrigsministeriet
BKI nr 141 af 26/11/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Enkeltkonvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler.
Udenrigsministeriet
BEK nr 1184 af 09/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 73 af 30/06/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler. (* 1) (* 2) (Enkeltkonventionen)
Udenrigsministeriet
VEJ nr 13745 af 30/10/1987 - Historisk
Vejledning om produktionsstøtte til spindhør og spindhørfrø af høst 1987
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 52 af 24/01/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1059 af 10/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
(markfrøbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13397 af 16/08/1989 - Historisk
Vejledning om produktionsstøtte til spindhør og spindhørfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9287 af 15/07/2000 - Historisk
Hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer,Vejledning til planlægning af høsten 2001
(Hektarstøttevejledning 2001)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1082 af 28/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markfrø
(LEAN og adgang til handel med miljøfrøblandinger)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1709 af 20/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1350 af 29/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1511 af 11/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 673 af 17/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1495 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 98 af 29/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1030 af 26/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 234 af 12/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 723 af 22/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 265 af 15/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1183 af 09/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2008/2009
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 304 af 11/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2010/2011 og om plantedække
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 565 af 18/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om Plantedirektoratets opgaver og beføjelser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 682 af 26/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 113 af 03/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække
(Konsekvensændringer af afgrødenormer)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1092 af 06/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække
(Ændring af beregningsfaktoren ved type 2 korrektion for malkekøer m.m.)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11055 af 01/09/1999 - Historisk
Hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer, Vejledning til planlægning af høsten 2000
(Hektarstøttevejledning 2000)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1371 af 12/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om Plantedirektoratets opgaver og beføjelser
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4 >