Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på heste til salg  fandt 749 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 695 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om Danske Spil A/S
Finansministeriet
LBK nr 774 af 18/11/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig
Justitsministeriet
LBK nr 1494 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om spil
(Spilleloven)

Skatteministeriet
LBK nr 337 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil
(Spilleafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1143 af 07/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger
(Husdyrbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 20 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af dyreværnsloven
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 363 af 05/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hegn
(Hegnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
FIN nr 9478 af 01/01/2019 - Gældende
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2019
Finansministeriet
LOV nr 1715 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet
Erhvervsministeriet
BEK nr 98 af 27/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 376 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 1540 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1531 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde (Justering af bilag 7)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1760 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1614 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1228 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 193 af 14/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 211 af 02/07/1935 - Gældende
Instruks for Auktionsledere.
Justitsministeriet
BEK nr 763 af 11/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 83 af 30/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 67 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 628 af 20/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1041 af 05/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1015 af 04/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1068 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1067 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 645 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1141 af 20/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1119 af 05/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1004 af 01/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægsektoren og gartnerisektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 605 af 14/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1244 af 14/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 379 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 239 af 06/04/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om unges arbejde
(Ungebekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1287 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1284 af 03/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 538 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 59 af 27/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1297 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1069 af 26/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet
(Reguleringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1231 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2020.0
Sundheds- og Ældreministeriet
1999/1 LSF 269 - Gældende
Forslag til Lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb
Skatteministeriet
1999/1 BTL 269 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb
Folketinget
KEN nr 10511 af 21/12/2007 - Gældende
Ridelejr, hesteudlejning, trailerudlejning, T-shirt salg, selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, dagpengeret
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20003 af 01/01/1985 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1985 VLD 4.6. OVERDRAGELSE AF VIRKSOMHED - SALG AF KVÆGBESÆTNING
Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>