Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på hjemmelavet  fandt 54 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: hjemmel ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
KEN nr 9728 af 17/01/2011 - Gældende
Afgørelse af klage - Vildledende at markedsføre en burger som hjemmelavet
Miljø- og Fødevareministeriet
1997/1 BSF 94 - Gældende
1997 BSF 94 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPHÆVELSE AF FORBUDET MOD KNALDFYRVÆRKERI MED MILD KNALDEFFEKT
Folketinget
KEN nr 9620 af 12/06/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - adgangsbegrænsning - ej medhold
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10177 af 04/10/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1999/1 LSF 87 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fyrværkeri
Folketinget
KEN nr 9325 af 25/06/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0834
Justitsministeriet
AFG nr 9565 af 20/03/2007 - Gældende
En virksomhed, der tilbyder, at privatpersoner kan komme og brygge øl på virksomhedens anlæg, blev ikke anset for ølafgiftspligtig
Skatteministeriet
KEN nr 9759 af 12/11/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-81
Justitsministeriet
KEN nr 9783 af 14/10/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af værdi af fri bil
Skatteministeriet
KEN nr 9814 af 17/08/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01004
Justitsministeriet
2019/1 BSF 2 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om, at afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 måneder efter endeligt afslag (borgerforslag)
Folketinget
KEN nr 10168 af 10/10/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-555
Justitsministeriet
KEN nr 10900 af 03/12/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - uanset handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1982.204 - Gældende
Genoptagelse af zonelovssag
Folketinget
KEN nr 10087 af 01/09/2005 - Gældende
Forbud mod at arbejde på en platform opstillet i frontskovlen på en rendegraver
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 2016.16 - Gældende
2016-16. Tilsyn med handicaptilgængeligheden på en folkeskole
Folketinget
1990/2 BTB 1 - Gældende
1990 BTB 1 BETÆNKNING OVER UDVALGET TIL PRØVELSE AF VALGENE NR B 1 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10008 af 07/09/2005 - Gældende
Forbud mod at arbejde på en platform opstillet i frontskovlen på en rendegraver
Beskæftigelsesministeriet
ISP nr 1997.396 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Ringkøbing
Folketinget
VEJ nr 9126 af 15/02/2019 - Gældende
Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen)
(Autorisationsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20038 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT AK - SKATTEPROCESSEN
Skatteministeriet
STV nr 20051 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT AK - SKATTEPROCESSEN
Skatteministeriet
STV nr 20035 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT AK - SKATTEPROCESSEN
Skatteministeriet
STV nr 20037 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AK - SKATTEPROCESSEN
Skatteministeriet
STV nr 20037 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT AK - SKATTEPROCESSEN
Skatteministeriet
1985/1 BTL 107 - Gældende
1985 BTL 107 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM INDKOMSTBESKATNING AF SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE (VIRKSOMHEDSSKATTELOVEN) NR L 107 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 572
Folketinget
STV nr 20055 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT AK - SKATTEPROCESSEN
Skatteministeriet
2010/1 LSF 111 - Gældende
Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven)
Skatteministeriet
STV nr 20008 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT AK - SKATTEPROCESSEN
Skatteministeriet
2000/1 TBL 217 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.
Folketinget
ISP nr 2012.0330 - Gældende
Inspektion af de sikrede afdelinger i Specialinstitutionen Sølager den 25. oktober 2011
Folketinget
ISP nr 2010.0518 - Gældende
Inspektion af Københavns Kommune den 9., 14. og 27. november 2006
Folketinget
STV nr 20011 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT EB -INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20066 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
STV nr 20067 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20026 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
STV nr 20072 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
VEJ nr 13 af 31/01/2001 - Historisk
Vejledning om forbudet mod vildledende markedsføring af fødevarer
(Vejledning om vildledning)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9605 af 18/12/2002 - Historisk
Vejledning om forbudet mod vildledende mærkning og markedsføring af fødevarer
(Vildledningsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9296 af 15/07/1999 - Historisk
Ankestyrelsens principafgørelse U-10-99 om ulykkestilfælde - anerkendelse - udefra kommende indvirkning - tandskade - hårdt upåregneligt fremmedlegeme - arbejdets forhold - konkret forøget risiko for fremmedlegemer - arbejdsskade
Økonomi- og Indenrigsministeriet
MED nr 11100 af 18/06/1975 - Historisk
Meddelelse om våbenlovsovertrædelser. (* 1)
Justitsministeriet
VEJ nr 9034 af 09/02/2011 - Historisk
Vejledning om privatsfære og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9017 af 14/01/2013 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer - Januar 2013
(Mærkningsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10352 af 19/12/2014 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer
(Mærkningvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9789 af 10/12/2013 - Historisk
Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
(Autorisationsvejledningen)

(Autorisationsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9027 af 04/02/2011 - Historisk
Vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2 >