Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på hjertestarter  fandt 22 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: hjertesmert ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 1077 af 21/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis
Erhvervsministeriet
BEK nr 1068 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
2008/1 BSF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk førstehjælp på alle folkeskolens klassetrin
Folketinget
KEN nr 10018 af 06/05/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - fagretlig - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9613 af 18/12/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00371
Justitsministeriet
KEN nr 9681 af 22/03/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. registreringsafgift - afgiftsfritagelse for motorcykel med sidevogn indrettet som rustvogn - bindende svar
Skatteministeriet
KEN nr 9642 af 26/04/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIR1H nr 9539 af 24/06/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Formueforbrydelser - de almindelige berigelsesforbrydelser
Justitsministeriet
KEN nr 9756 af 15/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selvstændig virksomhed - konsulent for privathospital
Skatteministeriet
VEJ nr 9507 af 17/09/2013 - Gældende
Vejledning om ordination af diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9375 af 29/05/2018 - Gældende
Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse (til landets praktiserende læger, præhospitalt personale, hjemmesygeplejen, plejecentre m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1550 af 17/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe (De maritime sundhedsuddannelser)
(De maritime sundhedsuddannelser)

Erhvervsministeriet
BEK nr 444 af 08/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 1272 af 16/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 231 af 08/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 593 af 01/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
CIR1H nr 10234 af 06/07/2018 - Historisk
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Formueforbrydelser - de almindelige berigelsesforbrydelser (straffelovens §§ 276 - 283 samt § 290, § 290 a, § 291, § 293 og § 293 a)
Justitsministeriet
CIR1H nr 9584 af 06/07/2018 - Historisk
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Formueforbrydelser - de almindelige berigelsesforbrydelser (straffelovens §§ 276- 283 samt § 290, § 290 a, § 291, § 293 og § 293 a)
Justitsministeriet
CIR1H nr 9505 af 13/06/2019 - Historisk
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Formueforbrydelser - de almindelige berigelsesforbrydelser (straffelovens §§ 276 - 283 samt § 290, § 290 a, § 291, § 293 og § 293 a)
Justitsministeriet
VEJ nr 9240 af 11/05/2009 - Historisk
Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9025 af 17/01/2014 - Historisk
Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse
(til landets praktiserende læger, præhospitalt personale, hjemmesygeplejen, plejecentre m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9083 af 01/01/2010 - Historisk
Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed
Sundheds- og Ældreministeriet