Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på homoseksualitet  fandt 43 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: homoseksuelt ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
2002/1 BSF 65 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om homoseksuelle pars mulighed for at adoptere og blive plejeforældre
Folketinget
KEN nr 9591 af 14/09/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-184
Justitsministeriet
KEN nr 9447 af 14/05/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sagsbehandling - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9222 af 28/02/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01074
Justitsministeriet
1986/1 LSF 196 - Gældende
1986 LSF 196 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV, KRIMINALLOV FOR GRØNLAND OG LOV OM FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING PÅ GRUND AF RACE M.V. (FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF SEKSUEL ORIENTERING)
Folketinget
2013/1 BF 62 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om stop for dansk udviklingsbistand til Uganda.
Udenrigsministeriet
1987/1 LSF 182 - Gældende
1987 LSF 182 FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERET PARTNERSKAB
Folketinget
KEN nr 9039 af 23/02/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/18
Justitsministeriet
FOU nr 1991.120 - Gældende
Tv-spot i AIDS-kampagne i strid med tv-reklamereglernes sømmelighedskrav?
Folketinget
2012/1 BSF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser
Folketinget
FOU nr 1993.100 - Gældende
Pensionsforbehold på grund af risiko for seksuelt overførte sygdomme.
Folketinget
2013/1 BSF 62 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om stop for dansk udviklingsbistand til Uganda
Folketinget
2015/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste
Folketinget
1988/1 LSF 117 - Gældende
1988 LSF 117 FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERET PARTNERSKAB
Folketinget
KEN nr 9344 af 06/04/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01118
Justitsministeriet
2008/1 BSF 36 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om adgang til at ansøge om fremmedadoption for par i registreret partnerskab
Folketinget
KEN nr 10044 af 19/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2002/1 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab
(Ligestilling mellem registreret partnerskab og heteroseksuelle ægtefæller med hensyn til fremmedadoption af danske og udenlandske børn)

Folketinget
2004/2 LSF 142 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab
(Ligestilling mellem registrerede partnerskaber og heteroseksuelle ægteskaber med hensyn til fremmedadoption af danske og udenlandske børn)

Folketinget
KEN nr 9132 af 19/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0260
Justitsministeriet
2004/2 BSF 6 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling med hensyn til fremmedadoption af danske og udenlandske børn
Folketinget
2003/1 BSF 155 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling med hensyn til fremmedadoption af danske og udenlandske børn
Folketinget
2005/1 BSF 61 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling med hensyn til fremmedadoption af danske og udenlandske børn
Folketinget
KEN nr 9651 af 12/10/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-203
Justitsministeriet
2001/2 BTB 81 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod tilbud om insemination, hvis behandlingen ikke foretages af personer, der er læger eller under en læges ansvar
Folketinget
2011/1 BSF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr
Folketinget
RTL nr 25030 af 31/12/1975 - Gældende
Retningslinier for distriktsudvalgenes virksomhed
Forsvarsministeriet
KEN nr 11110 af 01/03/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 7/2000
Justitsministeriet
BKI nr 127 af 10/10/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den europæiske konvention af 4. november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder med tilhørende protokoller 1-8
Udenrigsministeriet
KEN nr 9755 af 22/11/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-229
Justitsministeriet
KEN nr 9935 af 19/09/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00991/2
Justitsministeriet
1988/1 BTL 117 - Gældende
1988 BTL 117 BETÆNKNING OVER I. FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERET PARTNERSKAB NR L 117 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
CIR1H nr 10507 af 30/03/2016 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Hadforbrydelser
Justitsministeriet
2016/1 LSF 50 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning)
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
VEJ nr 9118 af 04/02/2019 - Gældende
Vejledning om Forskelsbehandlingsloven
(Forskelsbehandlingsvejledningen)

Beskæftigelsesministeriet
2014/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

Fødevareministeriet
BST nr 25085 af 31/07/1981 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE p.321-1 om forsvarets arkivtjeneste.
Forsvarsministeriet
2007/2 LSF 35 - Gældende
Forslag til Kriminallov for Grønland
Justitsministeriet
VEJ nr 9142 af 26/02/2019 - Gældende
Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9007 af 07/01/2014 - Gældende
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9317 af 27/06/2013 - Historisk
Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)
(Rådgivning om familieplanlægning m.v., æresrelaterede konflikter og lukkede familier)

Børne- og Socialministeriet
CIR1H nr 9793 af 14/09/2011 - Historisk
Meddelelse om behandlingen af sager om overtrædelse af straffelovens § 266 b, lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv., og sager, hvor der er spørgsmål om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6
(RM 2/2011)

Justitsministeriet
RTL nr 22091 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget biologi i gymnasiet
Undervisningsministeriet