Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på hundehvalpe til salg  fandt 15 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 1408 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
1995/1 LSF 185 - Gældende
1995 LSF 185 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF DYREVÆRNSLOVEN (FORBUD MOD UDSTILLING AF HALEKUPEREDE HUNDE M.V.)
Folketinget
KEN nr 9455 af 23/05/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-479
Justitsministeriet
KEN nr 10831 af 20/04/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
2008/1 BSF 184 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v.
Folketinget
2008/1 BSF 111 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav til besiddelse af muskelhunde m.v.
Folketinget
2002/1 LSF 154 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven
(Strafskærpelse, pasningsvejledninger ved salg af dyr til private, fremvisning af halekuperede hunde, øget dyrevelfærdsmæssig kontrol, gebyrbestemmelse m.v.)

Justitsministeriet
AFG nr 10167 af 18/12/2018 - Gældende
Afståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed
Skatteministeriet
VEJ nr 145 af 21/12/2006 - Gældende
VEJLEDNING OM RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1/2005 AF 22. DECEMBER 2004 OM BESKYTTELSE AF DYR UNDER TRANSPORT OG DERMED FORBUNDNE AKTIVITETER M.V.
Miljø- og Fødevareministeriet
2013/1 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om mark- og vejfred
(Ændring af lovens anvendelsesområde og ændring af reglerne om aflivning af katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.)

Fødevareministeriet
2009/1 BTL 163 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven
(Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre m.v.)

Folketinget
2009/1 LSF 163 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven1)
(Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre m.v.)

Justitsministeriet
2018/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til dyrevelfærdslov
Miljø- og Fødevareministeriet
2019/1 LSF 80 - Gældende
Forslag til Lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
2017/1 LSF 13 - Gældende
Forslag til Skattekontrollov
Skatteministeriet