Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på hundeloven  fandt 104 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LBK nr 1373 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hunde
(Hundeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 137 af 23/03/1948 - Gældende
Lov om Færøernes Hjemmestyre (* 1)
Statsministeriet
BEK nr 496 af 01/11/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om skilte til hunde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 962 af 23/12/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om hunde, som anvendes til bevogtning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1408 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vagtvirksomhed
Justitsministeriet
BEK nr 881 af 04/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)
Justitsministeriet
CIR1H nr 11546 af 13/08/2015 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Hundeloven
Justitsministeriet
VEJ nr 9956 af 23/09/2016 - Gældende
Vejledning om hundelovens forbudsordning, regler om skambid mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 161 af 23/12/1986 - Gældende
Cirkulære om tilladelser efter hundelovens § 2 og § 3, stk. 5
Miljø- og Fødevareministeriet
2015/1 BSF 153 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af hundeloven for at fjerne raceforbud og indføre ejeransvar for hundens adfærd
Folketinget
2015/1 BRB 153 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af hundeloven for at fjerne raceforbud og indføre ejeransvar for hundens adfærd
Folketinget
KEN nr 9220 af 28/06/1989 - Gældende
Hvorvidt et byrådsmedlem, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af hundeloven, er valgbar.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 BF 153 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af hundeloven for at fjerne raceforbud og indføre ejeransvar for hundens adfærd.
Miljø- og Fødevareministeriet
SKR nr 11110 af 30/01/1987 - Gældende
Skrivelse om bekendtgørelse om hunde, som anvendes til bevogtning, og om cirkulære om tilladelser efter hundelovens § 2 og § 3, stk. 5.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 148 af 02/08/1963 - Gældende
Cirkulære om hundelovens administration m.v. (Til politiet og sognefogederne)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 9510 af 12/08/2004 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om identifikation af optagne hunde
Miljø- og Fødevareministeriet
2013/1 LSF 92 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hunde
(Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.)

Fødevareministeriet
2009/1 LSF 163 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven1)
(Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre m.v.)

Justitsministeriet
2013/1 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om mark- og vejfred
(Ændring af lovens anvendelsesområde og ændring af reglerne om aflivning af katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.)

Fødevareministeriet
2008/1 BRB 111, 177 og 184 - Gældende
Beretning over B 111 – Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav til besiddelse af muskelhunde m.v.
Folketinget
2008/1 BSF 111 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav til besiddelse af muskelhunde m.v.
Folketinget
2013/1 SF.L L 92 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (5. december 2013) - L 92
Fødevareministeriet
2012/1 BSF 57 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af forbuddet mod bestemte hunderacer m.v.
Folketinget
2002/1 LSF 164 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hunde
(Indgreb over for farlige hunde, forbud mod hundekampe mv.)

Justitsministeriet
2017/1 LSF 56 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde)
Miljø- og Fødevareministeriet
2002/1 BTL 164 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde
(Indgreb over for farlige hunde, forbud mod hundekampe m.v.)

Folketinget
2009/1 TBL 163 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven
(Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre m.v.)

Folketinget
2008/1 BSF 184 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v.
Folketinget
1992/1 LSF 121 - Gældende
1992 LSF 121 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM HUNDE
Folketinget
2013/1 BTL 92 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde
(Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.)

Folketinget
2017/1 BTL 56 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde)
Folketinget
2013/1 BTL 92 - Gældende
Tilføjelse til betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde
(Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.)

Folketinget
2009/1 BTL 163 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven
(Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre m.v.)

Folketinget
2013/1 SF.L L 93 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (5. december 2013) - L 1
Fødevareministeriet
2013/1 LF 92 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.).
Fødevareministeriet
2007/2 LSF 59 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste
(Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Justitsministeriet
2009/1 SF.L L 163 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (17. marts 2010) - L 163
Justitsministeriet
1990/1 LSF 67 - Gældende
1990 LSF 67 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM HUNDE
Folketinget
1991/1 BTL 210 - Gældende
1991 BTL 210 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM HUNDE NR L 210 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1991/1 LSF 210 - Gældende
1991 LSF 210 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM HUNDE
Folketinget
CIS nr 9717 af 04/07/2003 - Gældende
Cirkulæreskrivelse til samtlige politimestre og politidirektøren i København om lov om ændring af lov om hunde (Indgreb over for farlige hunde, forbud mod hundekampe mv.)
Miljø- og Fødevareministeriet
2013/1 TBL 92 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde
(Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.)

Folketinget
2006/1 BSF 98 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lovpligtig ansvarsforsikring m.v. for hesteejere
Folketinget
2008/1 BF 184 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v.
Justitsministeriet
2008/1 BF 111 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav til besiddelse af muskelhunde m.v.
Justitsministeriet
SKR nr 9510 af 16/12/1996 - Gældende
Vejledning om bødetilkendegivelser på stedet
Justitsministeriet
KEN nr 9128 af 29/04/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/80
Justitsministeriet
KEN nr 9127 af 29/04/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/79
Justitsministeriet
2002/1 SF. B 138 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (8. april 2003) - B 138
Folketinget
2013/1 LF 93 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred. (Ændring af lovens anvendelsesområde og ændring af reglerne om aflivning af katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.).
Fødevareministeriet 1|2|3 >