Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på hvor er mine nøgler  fandt 1238 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: nægt , ntil , niel ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 582 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 412 af 29/05/2009 - Gældende
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove
(Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 1084 af 28/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 553 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)
Erhvervsministeriet
LBK nr 927 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje
(Lejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LBK nr 928 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
(Almenlejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LBK nr 929 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport- og Boligministeriet
BEK nr 899 af 21/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse og spærring af NemID med offentlig digital signatur
Finansministeriet
BEK nr 195 af 07/03/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)
Skatteministeriet
BEK nr 727 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 174 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 212 af 27/03/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
Forsvarsministeriet
BEK nr 1275 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om landbaserede væddemål
Skatteministeriet
BEK nr 644 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 956 af 28/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer
Justitsministeriet
BEK nr 196 af 23/06/1924 - Gældende
Bekendtgørelse om Indretning m.m. af Stalde for Garnisonens Heste ved ordinær Indkvartering
Forsvarsministeriet
BEK nr 1290 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer
Skatteministeriet
BEK nr 1334 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 453 af 08/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige tjenester på domænenavnsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1276 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om online væddemål
Skatteministeriet
BEK nr 11777 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F XII, Opholdsrum, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 698 af 27/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe
Justitsministeriet
BEK nr 10180 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XII, opholdsrum, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1274 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om onlinekasino
Skatteministeriet
BEK nr 1093 af 08/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1007 af 20/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om arkiveringsversioner
Kulturministeriet
BEK nr 1061 af 01/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2016
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 878 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2018
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 459 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 923 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2019
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 878 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2017
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 765 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2015
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 974 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2020
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 823 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2017
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 9199 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 D og E Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Flugtveje, Operationelle krav, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9786 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XII, Opholdsrum m.v., af 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9077 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XII Opholdsrum m.v., 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 929 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2019
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 975 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2020
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 851 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2018
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1047 af 02/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1066 af 31/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 922 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 1071 af 23/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer på jernbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1583 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om administration og revision af produktionsafgiftsfonde m.v. inden for fiskeriområdet
Udenrigsministeriet
BEK nr 606 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9811 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-3 Opholdsrum, 1. november 2004
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1424 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Erhvervsministeriet
BEK nr 996 af 16/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af elevatorer m.v.(* 1)(* 2)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9800 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-3, opholdsrum m.v., 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet



 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>