Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på hvor mange kalorier er der i  fandt 36 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: klor , kari , kapiri ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 1229 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder
Erhvervsministeriet
2018/1 BSF 86 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lovpligtig kaloriemærkning i fastfoodrestauranter, cafeer m.m.
Folketinget
FOU nr 1986.113 - Gældende
Forbud mod forhandling af et slankemiddel
Folketinget
2004/1 BSF 50 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af kontrol med markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn samt fremme af sunde madvarer
Folketinget
AFG nr 60176 af 22/06/1998 - Gældende
Jægerspris Boligselskab ctr. Gas- og Varmeprisudvalget
Erhvervsministeriet
KEN nr 9348 af 28/06/2002 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - tendenser i afgørelser efter servicelovens regler om magtanvendelse - af fuldmægtig Inge Henriksen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9658 af 29/03/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - Afgørelse om GDA-mærkning ændres
Miljø- og Fødevareministeriet
2008/1 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at indføre forpligtende mål for bedre sundhed, større lighed med hensyn til sundhed og bedre behandling af kronisk syge
Folketinget
KEN nr 10076 af 19/10/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ydelser leveret over internettet - sundhedsydelser
Skatteministeriet
VEJ nr 60270 af 31/12/1984 - Gældende
Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9169 af 06/05/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 21/1998
Justitsministeriet
1985/1 BTL 254 - Gældende
1985 BTL 254 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED M.V. (TV 2) NR L254- 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 1043
Folketinget
KEN nr 9922 af 08/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - forskelsbehandling ”by association” - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2001.67601 - Gældende
Opfølgning til inspektion af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital den 27. februar 2001
Folketinget
KEN nr 9110 af 24/01/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-231
Justitsministeriet
ISP nr 2001.676 - Gældende
Inspektion af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital
Folketinget
2007/2 TBL 92 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af innovationsloven
(Etablering af et nyt innovationsudvalg og ændrede tilskudsmuligheder m.v.)

Folketinget
VEJ nr 9636 af 21/10/2011 - Gældende
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave)
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 60 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 12. januar 1994 mellem Danmark/Færøerne og Schweiz
Udenrigsministeriet
1996/1 BSF 8 - Gældende
1996 BSF 8 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG KONGERIGET MAROKKO PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
LOV nr 340 af 26/06/1975 - Historisk
Lov om foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 119 af 19/03/1971 - Historisk
Bekendtgørelse om modermælkserstatninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 153 af 10/03/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem (SI)1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 262 af 19/04/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem (SI) og andre lovlige enheder (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 17121 af 01/06/1975 - Historisk
Operationelle bestemmelser for transitflyvning af Sondrestrom FIR
(BL 5-23, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 6 af 09/01/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem (SI) og andre lovlige enheder(* 1) (* 2)
Erhvervsministeriet
BEK nr 161 af 20/04/1983 - Historisk
Bekendtgørelse om anprisninger med hensyn til næringsværdien af færdigpakkede levnedsmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 66 af 02/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem (SI) og andre lovlige enheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1138 af 15/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem (SI) og andre lovlige enheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 173 af 21/05/1965 - Historisk
Bekendtgørelse om forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. (Hovedbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
VEJ nr 11170 af 21/08/1975 - Historisk
Vejledning om kostforplejning. (* 1)
Justitsministeriet
CIS nr 13095 af 23/02/1989 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om transport af ikke-færdigudlignede halve svin og midterstykker.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 13165 af 10/02/1988 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om transport af ikke-færdigudlignede halve svin og midterstykker
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13 af 31/01/2001 - Historisk
Vejledning om forbudet mod vildledende markedsføring af fødevarer
(Vejledning om vildledning)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9450 af 27/06/2014 - Historisk
Vejledning om anprisningsforordningen
(Forordning (EF) Nr. 1924/2006)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9371 af 26/04/2016 - Historisk
Vejledning om anprisningsforordningen
(Anprisningsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet