Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på induktiv metode  fandt 124 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3 >

 
BEK nr 398 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker
Undervisningsministeriet
BEK nr 1068 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 719 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
(Deponeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1049 af 28/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
(Deponeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 544 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 650 af 29/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9189 af 20/03/2012 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer (BJ 6-1-2012)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 252 af 31/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 570 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 9070 af 13/08/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 996 af 13/08/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
(Præcisering af klageregel, mulighed for overførsel af standpunktskarakter og for at få attest for at have bestået et fag på lavere niveau samt mulighed for dansk/historie-opgaven i 1.g eller 2.g)

(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 777 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen
(Hhx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 691 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 739 af 28/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
(Gruppeprøve i studieområdet del 2 (erhvervscase))

Undervisningsministeriet
BEK nr 10321 af 19/11/1997 - Historisk
Teknisk forskrift. Koldt- og varmtvandsmålere. Kontrolsystem for målere i drift
(MDIR 02.36-01)

Erhvervsministeriet
DIR nr 10036 af 08/11/1990 - Historisk
Måleteknisk direktiv. Fjernvarmemålere. Kontrolsystem for målere i drift
Erhvervsministeriet
FSK nr 10001 af 19/03/1997 - Historisk
Måleteknisk direktiv. Koldt- og varmtvandsmålere. Kontrolsystem for målere i drift (MDIR 02.36-01)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1346 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen
(hhx-bekendtgørelsen)

(Hhx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 824 af 17/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen
(hhx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1751 af 21/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen
(hhx-uddannelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 196 af 01/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 10988 af 19/11/1999 - Historisk
Koldt- og varmtvandsmålere
(MDIR 02.36-01)

Erhvervsministeriet
BEK nr 11130 af 20/03/2000 - Historisk
Koldt- og varmtvandsmålere
(MDIR 02.36-01)

Erhvervsministeriet
BEK nr 60385 af 19/11/1997 - Historisk
Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3
(MDIR 07.01-01)

Erhvervsministeriet
BEK nr 742 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 800 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 693 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 802 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1349 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(valgfagsbekendtgørelsen)

(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 744 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 657 af 26/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
(Større frihed i naturvidenskabeligt grundforløb, reelt valg af studieretning og vilkår for studieretningsprojektet)

Undervisningsministeriet
BEK nr 11148 af 24/03/2000 - Historisk
Måleteknisk direktiv (Vejledning) KOLDT- OG VARMTVANDSMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 02.36-01, udg. 6
(MDIR 02.36-01)

Erhvervsministeriet
BEK nr 741 af 28/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
(Gruppeprøve i dramatik og mediefag)

Undervisningsministeriet
BEK nr 823 af 17/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1344 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

(Htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 784 af 26/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af valgfagsbekendtgørelsen
(Prøverne i arabisk A og psykologi C)

Undervisningsministeriet
BEK nr 743 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 801 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1752 af 21/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 153 af 18/02/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen
(Mulige studieretningsfag på B-niveau og den skriftlige prøve i dansk A og engelsk A)

Undervisningsministeriet
BEK nr 778 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(Htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 740 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 496 af 22/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker
Undervisningsministeriet
BEK nr 352 af 06/04/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker
Undervisningsministeriet
BEK nr 441 af 04/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker
Undervisningsministeriet
BEK nr 223 af 09/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker
Undervisningsministeriet
BEK nr 562 af 01/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 408 af 11/05/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet 1|2|3 >