Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på instruktionsbog  fandt 111 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
BEK nr 9805 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B VIII, Nukleare skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9991 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VIII Foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
FSK nr 10035 af 21/10/1991 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B VIII. Nukleare skibe, 7. januar 1991 (* 1) (* 2) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9191 af 03/04/2003 - Gældende
Teknisk forskrift om F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 9199 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 D og E Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Flugtveje, Operationelle krav, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9057 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B III B, redningsmidler og arrangementer, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9075 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VII (1) Redningsmidler og arrangementer, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9789 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel II -2, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9503 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 A, Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Almindelige bestemmelser, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1689 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer
Erhvervsministeriet
BEK nr 9781 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel III Redningsmidler, 1. november 2003
(Meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1639 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1302 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1301 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1297 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
KEN nr 12734 af 31/12/2001 - Gældende
Klage om mangelfuld hygiejne ved gennemskylning af centralt venekateter
Sundheds- og Ældreministeriet
REG nr 25002 af 21/01/1982 - Gældende
Kørselsregulativ for Farvandsvæsenet
Forsvarsministeriet
KEN nr 10065 af 26/06/1991 - Gældende
Varemærke anset for at krænke ophavsret
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9311 af 23/05/2014 - Gældende
At-vejledning B.1.1.1-2 om førerværn på traktorer og motorredskaber
Beskæftigelsesministeriet
ISP nr 2003.0414 - Gældende
Opfølgning nr. 3 til inspektion af Statsfængslet i Nyborg den 25. og 26. april 2001
Folketinget
KEN nr 9077 af 28/02/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 108/2001
Justitsministeriet
KEN nr 10295 af 18/12/2008 - Gældende
Manglende sikkerhed ved krogsystem monteret på traktor omfattet af traktordirektivet – Kan påbud gives med hjemmel i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler Kap. 3 om andre tekniske hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9918 af 01/09/2002 - Gældende
Arbejde med motorkædesave - At-vejledning B.5.1.1 - September 2002 - Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 10160 af 22/09/2006 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., Tillæg 1(2) Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF af 16. juni 2003, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10162 af 22/09/2006 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel III, fast installerede F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1208 af 17/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerhedsuddannelser, øvelser m.v. på visse havanlæg
Beskæftigelsesministeriet
FSK nr 10031 af 19/09/1994 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Kapitel B III C(2), Redningsmidler og -arrangementer, Generelt og skibsforskrifter, 3. januar 1994 (* 5) (* 6) (* 7) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 421 af 14/07/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerhedsuddannelser, øvelser m.v. på visse havanlæg
Beskæftigelsesministeriet
FSK nr 10030 af 21/10/1991 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B III C (2). Redningsmidler og -arrangementer, Generelt og skibsforskrifter, 7. januar 1991 (* 2) (* 3) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9265 af 01/05/2004 - Historisk
Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
FSK nr 10022 af 15/12/1995 - Historisk
Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og markedsføring m.v. (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 11774 af 01/01/2001 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B III B Redningsmidler og -arrangementer, 1. januar 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10167 af 22/09/2006 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, Fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel VI, Tillægskrav for udlejningsfartøjer, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9784 af 19/11/1998 - Historisk
Teknisk forskrift om udlejningsfartøjer m. v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 67 af 20/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse af skibskokke
Uddannelses- og Forskningsministeriet 1|2|3 >