Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på ion man 2014  fandt 39 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
LOV nr 1551 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 470 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 281 af 25/04/2001 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 720 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(RoHS-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1001 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 669 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
(Strålebeskyttelsesbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9038 af 15/01/2015 - Gældende
Vejledning om blodtransfusion
(Transfusionsvejledningen)

Sundheds- og Ældreministeriet
2015/1 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 9320 af 21/04/2015 - Gældende
Vejledning om indsatsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
2006/1 LSV 52 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2008/1 LSF 207 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love
(Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie mv. og forhøjelse af affaldsafgiften)

Skatteministeriet
VEJ nr 9015 af 08/01/2019 - Gældende
Vejledning om indsatsplaner
(Indsatsplanvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
AFG nr 9731 af 25/04/2017 - Gældende
Fordeling imellem udlejer og lejer af varme og kulde til proces - brug af fordelingsnøgle
Skatteministeriet
2006/1 LSF 52 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2000/1 LSV 228 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
VEJ nr 10545 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om medicinsk dokumentation
Beskæftigelsesministeriet
2000/1 LSV 164 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2000/1 LSF 228 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
2000/1 LSF 164 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
2017/1 LSF 114 - Gældende
Forslag til Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Strålebeskyttelsesloven)
Sundheds- og Ældreministeriet
2004/2 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat
(Danmarks ratifikation m.v. af traktat om en forfatning for Europa)

Udenrigsministeriet
BEK nr 1246 af 06/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer (Ændring af bilag 4)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1244 af 17/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(Ændring af bilag 3 og 4)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 327 af 14/04/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(RoHS-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1468 af 17/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2014.2
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1289 af 19/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(RoHS-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1391 af 27/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 421 af 13/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(RoHS-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1331 af 17/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(RoHS-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1381 af 18/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2015.2
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 440 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 454 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2016.1
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1399 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1512 af 13/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.
(Slagtefjerkræbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1071 af 09/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1831 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 84 af 02/02/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 16 af 07/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2014.0
(DLS 2014.0)

Sundheds- og Ældreministeriet