Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på isenkram  fandt 66 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
DOM nr 3130 af 15/02/1990 - Gældende
Bod 2.3.1. Overenskomstbrud og bod pålagt Eksklusivaftale. Fuldmagt. Kollektiv overenskomst 1. Spørgsmål om, hvorvidt kollektiv overenskomst foreligger Særoverenskomst. (* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (konsulent Morten Ulrich) mod Lange Isenkram ApS, 6950 Ringkøbing, (Jørgen Lange). Dommere: Bæhring, Engelbrechtsen, Gade, Arnold Hansen, Kiil (retsformand), Henrik Lind og Allan Nielsen.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10002 af 29/11/1957 - Gældende
Leveringsnægtelse - substitutionsmuligheder - mærkevarer (* 1)
Erhvervsministeriet
UDT nr 10036 af 27/10/1978 - Gældende
Tilgift på differencen mellem kontant honorering af rabatmærker. (* 1)
Erhvervsministeriet
1994/1 BRL 7 - Gældende
1994 BRL 7 BERETNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM BUTIKSTID (AF SVEND ERIK HOVMAND (V), PERNILLE SAMS (KF) OG PIA KJÆRSGAARD (FP)) NR L 7 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10972 af 01/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-9-06 om fleksjob - løntilskud - beregning - uden overenskomst - sammenligneligt arbejde - inddragelse af de faglige organisationer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 54 af 26/11/1961 - Gældende
Bekendtgørelse om vareudvekslingsaftale mellem Danmark og Marokko af 26. juli 1961.
Udenrigsministeriet
BKI nr 3 af 16/01/1953 - Gældende
Bekendtgørelse om en under 9. september 1952 i København undertegnet handelsaftale mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indonesien. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 35 af 20/07/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om en den 14. januar 1955 undertegnet protokol om samhandelen mellem Danmark og Indonesien. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 22034 af 13/06/1986 - Gældende
Tyveri - Bortvisning
Erhvervsministeriet
KEN nr 18128 af 11/03/1988 - Gældende
Aktiesalg - næring. (* 1)
Skatteministeriet
1995/1 BSF 18 - Gældende
1995 BSF 18 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEJ TIL EU-SIKKERHEDSPOLITIK
Folketinget
1998/1 LSF 141 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af Lov om kemiske stoffer og produkter
Miljøministeriet
BST nr 25065 af 31/05/1978 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE M. 231-2 om bestemmelser i tilknytning til værnsfælles forvaltning.
Forsvarsministeriet
1985/1 BSF 96 - Gældende
1985 BSF 96 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FLEKSIBLE ÅBNINGSTIDER
Folketinget
1987/1 BSF 98 - Gældende
1987 BSF 98 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FLEKSIBLE ÅBNINGSTIDER
Folketinget
KEN nr 10002 af 30/05/1975 - Gældende
Leveringsnægtelse - forhandlerantagelsesbetingelser - kvalifikationskrav (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10479 af 08/10/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og køn - ligeløn - afskedigelse - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9438 af 25/09/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 42/2002
Justitsministeriet
2002/1 BTB 165 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational sikringsstyrke i Irak
Folketinget
KEN nr 9231 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00429
Justitsministeriet
2000/1 LSF 21 - Gældende
Forslag til Lov om butikstid
Erhvervsministeriet
2006/1 LSF 148 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning
(Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Miljøministeriet
1996/1 LSF 118 - Gældende
1996 LSF 118 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM PLANLÆGNING(DETAILHANDEL M.V.)
Folketinget
2001/2 BTL 59 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om Hovedstadens Udviklingsråd
(Ændring af reglerne om landzoneadministrationen og reglerne om planlægning til butiksformål)

Folketinget
BST nr 25085 af 31/07/1981 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE p.321-1 om forsvarets arkivtjeneste.
Forsvarsministeriet
1999/1 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljøministeriet
BST nr 25008 af 31/01/1982 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.604-2 om forsvarets indkøbsbestemmelser.
Forsvarsministeriet
STV nr 20029 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
2016/1 LSF 121 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet)
Erhvervsministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
STV nr 20111 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20012 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20078 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2007-3
Skatteministeriet
BEK nr 53 af 05/02/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til salgsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 507 af 14/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til salgsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 806 af 08/07/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelserne
(Arbejdsmiljøuddannelsen for kontor- og administrationsområdet efter ændringer af branchekoder i 2008)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 558 af 17/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 22140 af 11/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til salgsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 1503 af 21/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelserne
(Godkendelsesordningen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 530 af 05/07/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser og cirkulærer m.v. inden for Undervisnings- og Forskningsministeriets område
Undervisningsministeriet
BEK nr 750 af 24/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1116 af 21/12/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke
(Dansk Retursystem A/S)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 713 af 24/08/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke
(Dansk Retursystem)

Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 22290 af 08/12/1986 - Historisk
Regler for uddannelse i 2. del i brancherne isenkram, glas, porcelæn og køkkenudstyr, værktøj og beslag (isenkram), gaver og kunst (brugskunst) inden for butiksfaget (* 1) (De erhvervsfaglige grunduddannelser. Handels- og kontorområdet)
Undervisningsministeriet
RGL nr 22024 af 24/02/1971 - Historisk
Uddannelsesregler for butikslærlinge inden for branchegruppe II: Isenkram, glas- og porcelæn, køkkenudstyr, guld- og sølvsmedehandel, radio- og fjernsynshandel, el-branchen, sports- og campingudstyrsbranchen, hobbyhandel, gave- og kunsthandel samt legetøjshandel
Undervisningsministeriet
CIR nr 3365 af 28/05/1986 - Historisk
Cirkulære vedrørende Butiks-uddannelsen. (* 1)
Undervisningsministeriet
CIR nr 3236 af 01/05/1988 - Historisk
Fortegnelse over L-fagkoder samt lærlinge- og efg-uddannelser indenfor handels- og kontorområdet (* 1)
Undervisningsministeriet
CIR nr 3051 af 01/02/1988 - Historisk
Cirkulære vedrørende uddannelsen i BUTIK (* 7)
Undervisningsministeriet
CIR nr 3382 af 01/09/1988 - Historisk
Cirkulære vedrørende uddannelsen til BUTIK (* 1)
Undervisningsministeriet 1|2 >