Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på jensen  fandt 15391 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1575 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 1708 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1412 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale mellem Danmark og Færøerne om beskatning af indkomst for arbejde om bord på skibe i internationalt skibsregister
Skatteministeriet
LOV nr 364 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 592 af 04/06/2010 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 348 af 30/05/1990 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1391 af 27/12/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 657 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 461 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 295 af 08/06/1978 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 157 af 23/03/1988 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1603 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1539 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 273 af 17/04/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 349 af 15/04/2016 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 696 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 506 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 938 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1017 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om voldgift i tvistigheder angående handel med husdyr
Justitsministeriet
LOV nr 464 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 205 af 15/04/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1661 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 406 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme (Ophævelse af lovens revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 1097 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse og ændring af lov om dansk indfødsret
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 324 af 19/05/1989 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 162 af 27/05/1964 - Gældende
Lov om ændringer af lov om indkvartering (Indkvarteringslov)
Forsvarsministeriet
LOV nr 841 af 18/12/1991 - Gældende
Lov om ændring af lov om nordisk samarbejde
Udenrigsministeriet
LOV nr 259 af 28/05/1984 - Gældende
Lov om ændring af Grønlands status i forhold til EF m.v.
Udenrigsministeriet
LOV nr 488 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1552 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet (Bemyndigelse vedrørende offentliggørelse af navne på rederier, der overtræder reglerne om svovlindhold i skibsbrændstoffer)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 426 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 8 af 09/01/1998 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 567 af 30/11/1983 - Gældende
Lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer
Udenrigsministeriet
LBK nr 618 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod visse tændstikker m.m.
Justitsministeriet
LOV nr 235 af 02/04/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald(Jordemødres anmeldelsespligt)
Kirkeministeriet
LOV nr 1152 af 07/12/2005 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 283 af 10/06/1981 - Gældende
Lov om finansiel rekonstruktion af Det Danske Stålvalseværk A/S
Erhvervsministeriet
LOV nr 1660 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019
Finansministeriet
LOV nr 520 af 04/12/1985 - Gældende
Lov om De europæiske Fællesskabers udvidelse med Spanien og Portugal
Udenrigsministeriet
LOV nr 1224 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 963 af 09/12/1992 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 275 af 12/05/1998 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 430 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1704 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022
Finansministeriet
LOV nr 622 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 1142 af 14/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af deltidsloven
(Deltidsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 253 af 23/04/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 158 af 06/03/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 50 af 29/01/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 436 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>