Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på jernbaner  fandt 2579 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1542 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg
(Ny jernbane til Aalborg Lufthavn)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 72 af 23/05/1873 - Gældende
Lov om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af forskjellige Sidebaner til de jydsk-fynske Statsbaner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 852 af 21/12/1988 - Gældende
Lov om anlæg af en jernbane mellem Snoghøj og Taulov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 44 af 04/05/1875 - Gældende
Lov om Anlæg af Jernbaner til Tuborg Havn samt til Faxe og Rødvig (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 527 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 17255 af 18/08/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om anlæg og drift af private jernbaner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 56 af 25/03/1872 - Gældende
Lov angaaende Anlæg og Drift af en lollandsk-falstersk Jernbane(* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 39 af 31/03/1874 - Gældende
Lov om en jernbane fra Vemb station til Lemvig eller dens havn (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 72 af 25/02/1976 - Gældende
Lov om erhvervelse af arealer m.v. til anlæg af en jernbane mellem Snoghøj og Tårup
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 609 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om elektrificering af jernbanen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 542 af 16/07/1942 - Gældende
Lov om Forlægning af Hillerød-Frederiksværk Jernbane paa Strækningen mellem Hillerød og Skævinge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 726 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane
(Nedlæggelse af Banedanmarks bestyrelse m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 17332 af 17/03/1856 - Gældende
Lov ang. Bevilling af en Jernbanes Anlæg fra Faxøe Kalkbrud til et udskibningssted ved Faxøe Strand
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 132 af 02/05/1934 - Gældende
Lov om Nedlæggelse af Jernbanen Middelfart-Strib for Persontrafik og Afhændelse af Færgelejerne i Strib og Fredericia m.v. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 88 af 08/05/1894 - Gældende
Lov om Anlæg og Drift af Private Jernbaner (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 59 af 12/05/1882 - Gældende
Lov om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 89 af 27/04/1900 - Gældende
Lov om Forandring i Lov Nr. 88 af 8de Maj 1894 om Anlæg og Drift af private Jernbaner (* 1).
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 510 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 156 af 27/05/1908 - Gældende
Lov om nye Jernbaneanlæg m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 185 af 20/03/1918 - Gældende
Lov om forskellige privatbaneanlæg (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 17260 af 18/08/1988 - Gældende
Datasammenskrivning vedrørende lov om nye jernbaneanlæg m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 71 af 23/05/1873 - Gældende
Lov om Bemyndigelse for Regjeringen til at meddele koncession paa forskjellige jernbaneanlæg paa Sjælland og Falster (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 719 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 96 af 31/03/1965 - Gældende
Lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 155 af 12/03/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, lov om jernbanesikkerhed m.v. og lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 686 af 27/05/2015 - Gældende
Jernbanelov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 459 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 285 af 15/04/2009 - Gældende
Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 588 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om Sund og Bælt Holding A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 151 af 11/05/1954 - Gældende
Lov om jernbanedrift på Lolland-Falster
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 244 af 21/03/2007 - Gældende
Lov om projektering af jernbaneanlæg København-Ringsted
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 575 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 151 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om Odense Letbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 258 af 27/05/1950 - Gældende
Lov om nedlæggelse af Dalmose-Skælskør banen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 180 af 04/04/1951 - Gældende
Lov om bemyndigelse for ministeren for offentlige arbejder til ekspropriation til anlæg af en dobbeltsporet banelinie fra Jægersborg til Lundtofte og Nærum
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 199 af 09/04/1986 - Gældende
Lov om etablering af en færgefart til overførsel af gods mellem Københavns frihavn og Helsingborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 379 af 20/12/1961 - Gældende
Lov om tekniske forarbejder til gennemførelse af en fælles vej- og jernbanebro over Store-Bælt
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 574 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om DSB
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1532 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1161 af 20/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 315 af 25/05/1918 - Gældende
Lov om Udnyttelse af Vandkraften i offentlige Vandløb ved Anlæg af Elektricitetsværker
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1431 af 05/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 323 af 20/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 92 af 30/04/1909 - Gældende
Lov om anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1453 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om projektering af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 17110 af 31/05/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om digearbejder på Lolland og Falster
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 196 af 10/05/1922 - Gældende
Lov om Anlæg af Havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1560 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Implementering af takstreformer i Øst- og Vestdanmark og mulighed for overdragelse af trafikkøberansvar m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 552 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om en Cityring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 69 af 23/05/1873 - Gældende
Lov om Digearbejder paa Lolland og Falster (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>