Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på julefrokost  fandt 107 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
BEK nr 236 af 10/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 19264 af 31/12/1996 - Gældende
NYT OM ARBEJDSSKADER - Ulykke - Julefrokost (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 18194 af 21/10/1991 - Gældende
Fonde - fradrag - hensættelser. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 9436 af 12/03/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10553 af 26/01/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 7-09 om ulykke - arbejdets forhold - firmaarrangement - afgrænsning mellem arbejde og fritid
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10258 af 25/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9746 af 05/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rejsefradrag er nægtet i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser
Skatteministeriet
KEN nr 9231 af 10/04/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0061
Justitsministeriet
KEN nr 9354 af 01/05/2009 - Gældende
Uberettiget ophævelse af ansættelsesforholdet da dette ikke var misligholdt, jf. EUL § 61, stk. 1 og 3.
Erhvervsministeriet
UDT nr 10006 af 01/03/1976 - Gældende
Sammenlignende reklame. (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9341 af 19/06/2012 - Gældende
Kendelse 45.2011
Erhvervsministeriet
UDT nr 11255 af 25/04/2000 - Gældende
Momslovens § 42, stk. 2 begrænset fradrag for moms af hotel- og restaurationsudgifter
Skatteministeriet
AFG nr 10147 af 24/10/2017 - Gældende
Moms - ingen fradragsret for bespisning af skuespillere, statister og ansatte ved filmoptagelser
Skatteministeriet
KEN nr 9925 af 08/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9841 af 14/02/2005 - Gældende
Rådighed afskadigelse fra jobtræning medlemmets adfærd
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10892 af 04/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
SKR nr 9882 af 04/10/2010 - Gældende
Skrivelse om Genoptagelse - momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden ? Styresignal
Skatteministeriet
KEN nr 9461 af 16/08/2013 - Gældende
Kendelse 42.2012
Erhvervsministeriet
FOU nr 1993.283 - Gældende
Vidnepligt ved indledende tjenstlig afhøring. Bekendtgørelse af afsked. Ferie under suspension.
Folketinget
KEN nr 9769 af 10/12/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - kommuner - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9489 af 08/05/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9350 af 14/06/2010 - Gældende
Manglende løn, fritvalgsordning og feriegodtgørelse. Modkrav ej taget til følge
Erhvervsministeriet
KEN nr 10428 af 23/12/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 254-10 om arbejdsskade - arbejdsforhold - firmaarrangementer - afgrænsning mellem arbejde og fritid
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9680 af 21/06/2016 - Gældende
Kendelse i sag 02.2016
Erhvervsministeriet
KEN nr 9455 af 14/06/2010 - Gældende
Manglende løn. Indklagedes krav om modregning ikke taget til følge
Erhvervsministeriet
AFG nr 10968 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Cykelarrangement - et personalegode
Skatteministeriet
2008/1 BSF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer
Folketinget
2007/2 BSF 34 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer
Folketinget
KEN nr 9188 af 21/04/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0812
Justitsministeriet
KEN nr 10206 af 20/03/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
DOM nr 3340 af 12/05/1987 - Gældende
Bortvisning Bod 1.2.3.1. Bodsnedsættelse/fritagelse sket. og 2.1.1. Overneskomstbrud og bod pålagt. Organisationsansvar 4.1. Overenskomstbrud og bod pålagt (* 1) (* 2) Bortvisning af arbejdere, overenskomststridig lockout. Virksomheden idømt 1 million kr. og arbejdsgiverforeningen 2 millioner kr. i bod. Landsorganisationen i Danmark for Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (konsulent Jørgen Rønnow Bruun) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger for Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger for Forenede Sjællandske Andelsslagterier, Ringsted afdeling (direktør S. Hartvig Nielsen). Dommere: Bisgaard, Bæhring, Gade, Arnold Hansen, Høeg (retsformand), Allan Nielsen og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
2007/2 BSF 123 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at beskytte kvinder mod seksuelle overgreb m.v.
Folketinget
KEN nr 10111 af 31/10/2008 - Gældende
Risiko ved arbejde med betjening af kunder og udførelse af receptionsarbejde på hotel.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10112 af 07/09/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - afskedigelse - ej medhold - kompetence
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9628 af 19/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00171
Justitsministeriet
KEN nr 9762 af 11/06/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 28/1999
Justitsministeriet
AFG nr 9905 af 24/09/2019 - Gældende
Moms - bespisning af ansatte og forretningsforbindelser - egne lokaler
Skatteministeriet
KEN nr 9572 af 18/06/2003 - Gældende
Beskæftigelseskrav, selvstændig, efterløn, Spanien, massage, zoneterapi
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9843 af 22/08/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-518
Justitsministeriet
2003/1 BSF 82 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling før og under retssagen
Folketinget
2016/1 BTL 113 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Ændring af alderskrav for unge personers beskæftigelse og alderskrav til bevillingshavere og bestyrere m.v.)
Folketinget
KEN nr 9172 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1998/1 BTL 188 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om buskørsel, lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik og lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet samt om ophævelse af lov om international buskørsel
Folketinget
FOU nr 2008.174 - Gældende
Afskedigelse af en ansat som ikke accepterede advarsel
Folketinget
2010/1 LSF 196 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
(Skattefritagelse for mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.)

Skatteministeriet
FOU nr 2017.15 - Gældende
2017-15. Politiets retningslinjer for modtagelse af bl.a. taknemmelighedsgaver og deltagelse i eksternt finansierede seminarer skulle strammes op
Folketinget
FOU nr 2007.445 - Gældende
Besøgsforbud til gæst på plejecenter
Folketinget
ISP nr 2001.645 - Gældende
Inspektion af detentionen på Station 1 i København
Folketinget
2003/1 LSF 231 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Mindstestraf for voldtægt, skærpelse af straffen for særlig farlig, rå eller ydmygende voldtægt og af straffen for voldtægt mod børn under 15 år samt indførelse af straf for uagtsom voldtægt)

Folketinget
ISP nr 2002.697 - Gældende
Inspektion af bostedet Munkehatten
Folketinget 1|2|3 >