Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på julen 2014  fandt 185 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
LBK nr 1025 af 04/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ferie
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1271 af 21/12/2011 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1205 af 27/12/2003 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1704 af 21/12/2015 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1271 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 537 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 724 af 27/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I
Erhvervsministeriet
BEK nr 734 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om muslinger m.m.
(Muslingebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 977 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
2014/1 SF.L L 79 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (19. november 2014) - L 79
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
2014/1 SF.L L 78 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (19. november 2014) - L 78
Undervisningsministeriet
UDT nr 9499 af 15/05/2014 - Gældende
2014-14. Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt
Folketinget
FOU nr 2014.0014 - Gældende
2014-14. Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt
Folketinget
KEN nr 9104 af 23/02/2015 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
FOU nr 2014.0018 - Gældende
2014-18. Ikke grundlag for at undtage oplysninger om navne og initialer på medarbejdere fra aktindsigt
Folketinget
UDT nr 9523 af 03/07/2014 - Gældende
2014-18. Ikke grundlag for at undtage oplysninger om navne og initialer på medarbejdere fra aktindsigt
Folketinget
KEN nr 9137 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - religion - race - hudfarve - sagsbehandling - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10410 af 04/02/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - stillingsannoncer - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9865 af 14/10/2014 - Gældende
SU - egenindkomst - pensionsindbetaling - dispensation
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9418 af 02/05/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 25-17 om ledsageordning - ansøgningstidspunkt - godkendelse - opsparing af timer - udgifter til ledsagelsen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 SF.L L 78 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (16. november 2012) - L 78
Beskæftigelsesministeriet
2013/1 SF.L L 78 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (20. november 2013) - L 78
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9821 af 19/08/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 45-16 om samvær - bortfald af samvær - bopælsforælders ferie - ferie- og helligdagsperioder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2011/1 SF.L L 19 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (21. november 2011) - L 19
Beskæftigelsesministeriet
2012/1 SF.L L 84 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (16. november 2012) - L 84
Social- og Integrationsministeriet
2016/1 SF.L L 91 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (18. november 2016) - L 91
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2012/1 SF.L L 75 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (16. november 2012) - L 75
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11493 af 16/11/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. november 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om lovligt ophold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9214 af 22/04/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
2011/1 SF.L L 20 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (21. november 2011) - L 20
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 SF.L L 89 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (18. november 2016) - L 89
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
2014/1 BSF 148 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for at fremsætte bombetrusler, der forstyrrer den offentlige transport m.v.
Folketinget
KEN nr 9339 af 12/04/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00908
Justitsministeriet
2011/1 SF.L L 21 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (21. november 2011) - L 21
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10100 af 24/08/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ej medhold - forskellige priser
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2016/1 SF.L L 85 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (17. november 2016) - L 85
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
KEN nr 9939 af 18/11/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00688
Justitsministeriet
SKR nr 9593 af 21/11/2012 - Gældende
Orienteringsskrivelse om fremsatte lovforslag
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11232 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - stillingsopslag - ansættelse - medhold - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10413 af 04/02/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 SF.L L 49 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (11. november 2015) - L 49
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
KEN nr 9139 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9370 af 26/04/2016 - Gældende
Kendelse i sag 69.2015
Erhvervsministeriet
UDT nr 9898 af 10/04/2014 - Gældende
Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering
Folketinget
KEN nr 9034 af 22/01/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 10287 af 05/12/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
UDT nr 9229 af 07/03/2016 - Gældende
Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt i materiale, som Justitsministeriet havde udleveret til den nu nedlagte Irak- og Afghanistankommission
Folketinget
KEN nr 9369 af 26/04/2016 - Gældende
Kendelse i sag 68.2015
Erhvervsministeriet
FOU nr 2014.0024 - Gældende
2014-24. Overholdelse af forvaltningsretlige krav i forbindelse med udviklingen af SKATs IT-system, EFI
Folketinget
2013/1 LSF 111 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af gebyrordning m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet 1|2|3|4 >