Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på juul  fandt 678 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: juni , juli , juhl ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 590 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 354 af 09/05/1996 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 461 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1205 af 27/12/2003 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 281 af 25/04/2001 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 205 af 15/04/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1704 af 21/12/2015 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 998 af 15/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 334 af 09/05/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af bestemmelser om kompensation for affaldsafgift i lov om afgift af affald og råstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 911 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 813 af 19/07/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 955 af 04/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner samt indberetning af oplysninger om eksisterende antennepositioner
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 631 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 642 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 817 af 14/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om optikervirksomhed (Virksomhedsbekendtgørelsen)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 970 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1368 af 21/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om fusion af sparekasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1278 af 01/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 150 af 05/10/1900 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende meddelelse af eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Nørre Nebel over Billum til Varde.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 741 af 08/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til indsamling af affald på de danske strande
(Strandoprydningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 179 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1142 af 05/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om afgivelse af radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner
(Indberetningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 384 af 21/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1128 af 07/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg
(VE-nettilslutningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1131 af 25/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 864 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller
(Vindmøllebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1743 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1679 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1074 af 08/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 410-430 MHz
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 122 af 03/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 2010-2025 MHz og 2500-2690 MHz
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 425 af 14/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan
(Nummerbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1328 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 470 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 617 af 03/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1001 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 138 af 17/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1686 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
(Rottebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 951 af 13/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
(Spildevandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1070 af 28/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
(Drikkevandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1680 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen
(Råstofbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1071 af 28/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9099 af 20/03/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 12/2002
Justitsministeriet
UDT nr 9270 af 27/10/1982 - Gældende
Overlæges deltagelse i behandlingen af en sag om amtskommunens sygehusplanlægning, herunder specielt om et bestemt sygehusbyggeri.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 60485 af 25/11/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 105/1998
Justitsministeriet
KEN nr 60484 af 25/11/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 104/1998
Justitsministeriet
KEN nr 9404 af 26/06/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 51/2003
Justitsministeriet
KEN nr 9589 af 20/06/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01125
Justitsministeriet
DOM nr 3610 af 08/09/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Murerforbundet i Danmark (konsulent Ino Dimsits) mod Serridslev Murerforretning ApS, Serridslevvej 5, 8700 Horsens (advokat Steffen Pertou). Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Bæhring, Annette Elmer, Bent Larsen, Lund-Nielsen, Sløk og H.C. Tjellesen. Bod 2.3.1. Omgåelse. Virksomhedsoverdragelse. Arbejdsgivers udmeldelse af mesterorganisation og virksomheds overgang til nystiftet anpartsselskab medførte ikke ophør af overenskomst.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9392 af 15/08/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00239/4
Justitsministeriet
KEN nr 9049 af 21/01/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-132
Justitsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>