Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på københavn  fandt 26021 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 141 af 31/03/1960 - Gældende
Lov om Københavns frihavn
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 17700 af 09/03/1994 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om Københavns frihavn
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 745 af 06/11/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tilvejebringelse af lokaler for Østre landsret, Sø- og handelsretten i København og Københavns byret m.m.
Justitsministeriet
LOV nr 410 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om nedlæggelse af Københavns havnebane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 244 af 21/03/2007 - Gældende
Lov om projektering af jernbaneanlæg København-Ringsted
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 517 af 09/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Københavns Lufthavne A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 233 af 10/06/1960 - Gældende
Lov om deling af Københavns stift og oprettelse af et nye bispeembede
Kirkeministeriet
DSK nr 17140 af 01/07/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om visse hovedlandevejsanlæg i og ved København
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 527 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 252 af 09/04/1992 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udbygning af Københavns lufthavn, Kastrup (Udbygningsloven)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 570 af 07/11/1973 - Gældende
Lov om nedlæggelse af Københavns havnebane mellem Langebro og Slotsholmsgade
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 167 af 27/05/1964 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsanlæg i og ved København
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 199 af 09/04/1986 - Gældende
Lov om etablering af en færgefart til overførsel af gods mellem Københavns frihavn og Helsingborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 627 af 21/12/1983 - Gældende
Lov om erhvervelse af arealer m.v. til anlæg af en banestrækning fra København til Harrestrup Å
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 171 af 07/05/1975 - Gældende
Lov om nedlæggelse af sporforbindelsen mellem Københavns Nordre Toldbod og Larsens Plads
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1395 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet og sundhedsloven
(Frit sygehusvalg til RCT i København)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 168 af 11/04/1942 - Gældende
Lov om anlæg af en Motorvej Vest om København samt Udbygning af Hørsholmvejen som Motorvej (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 632 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med flere love
(Flytning af containerterminal i Københavns Havn)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1560 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 289 af 20/05/1987 - Gældende
Lov om forlængelse af overenskomster mellem Falcks Redningskorps A/S og henholdsvis Specialarbejderforbundet i Danmark og Chaufførernes Fagforening i København (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1101 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om private vejrettigheder (Lovens ikrafttræden for områder, der hører under Københavns og Frederiksberg Kommuner)
Justitsministeriet
LOV nr 361 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om boligbyggeri (Forsøgsordning vedrørende husordensovertrædelser i Københavns og Århus Amter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 543 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 278 af 20/04/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om Københavns Lufthavne A/S og lov om luftfart
(Flyvepladser med vital betydning for Danmarks nationale og internationale trafikforbindelser)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FOR nr 17047 af 18/04/1744 - Gældende
Forordning Om Havne-Væsenets nærmere Regulering i København og Christianshavn. cfr. Fr. 15: April 1682.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 406 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om bidrag til udgifterne ved brandvæsenet i København og lov vedrørende den kommunale beskatning af faste ejendomme i Frederiksberg Kommune og om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Ophævelse af brandbidrag)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 222 af 11/06/1954 - Gældende
Lov om ændring af lov nr. 191 af 17. april 1941 om anlæg af en motorvej fra Rødby Havn til Storstrømsbroen og af lov nr. 168 af 11. april 1942 om anlæg af en motorvej vest om København samt udbygning af Hørsholmvejen som motorvej (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 251 af 08/05/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 938 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 158 af 06/03/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 281 af 25/04/2001 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 205 af 15/04/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 461 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 273 af 17/04/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1385 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1271 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1152 af 07/12/2005 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 431 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 592 af 04/06/2010 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 349 af 15/04/2016 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 590 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1708 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 364 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 430 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 349 af 01/07/1988 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1391 af 27/12/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 488 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 324 af 19/05/1989 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1539 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1271 af 21/12/2011 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>