Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kønsorganer  fandt 249 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5 >

 
LBK nr 976 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
BEK nr 1049 af 12/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 24 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på pelsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 915 af 12/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af svin på friland
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 739 af 21/08/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om brucellose hos får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 305 af 03/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om brucellose (smitsom kalvekastning) hos kvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 834 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kosmetisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 999 af 12/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
Erhvervsministeriet
BEK nr 27 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ornesæd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 19 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg
(Tyresædsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 60131 af 17/05/1996 - Gældende
Regler for uddannelse af kvæginseminører
Miljø- og Fødevareministeriet
2002/1 ÆF2 94 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om forbud mod omskæring af kvinder
Folketinget
2014/1 BSF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP
Folketinget
VEJ nr 9060 af 16/08/2018 - Gældende
Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold
Sundheds- og Ældreministeriet
2015/1 BSF 40 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP
Folketinget
1996/1 LSF 65 - Gældende
1996 LSF 65 FORSLAG TIL LOV OM FORBUD MOD OMSKÆRING AF KVINDER
Folketinget
2014/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

Fødevareministeriet
2001/2 BR 2 - Gældende
Beretning om Hormonforstyrrende stoffer
Folketinget
2002/1 LSF 183 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og udlændingeloven
(Kvindelig omskæring)

Justitsministeriet
1996/1 BTL 65 - Gældende
1996 BTL 65 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORBUD MOD OMSKÆRING AF KVINDER NR L 65 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9529 af 21/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1019
Justitsministeriet
KEN nr 10420 af 20/06/2003 - Gældende
Indberetning over manglende opfølgning på foretagne prøver
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10070 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over manglende undersøgelse af testikler
Sundheds- og Ældreministeriet
2002/1 LF 183 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om straffeloven og udlændingeloven. (Kvindelig omskæring).
Justitsministeriet
KEN nr 10266 af 20/02/2002 - Gældende
Klage over manglende gynækologisk undersøgelse af kvindelig patient med mavesmerter
Sundheds- og Ældreministeriet
2015/1 BSF 39 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde de hormonforstyrrende stoffer BHA og BHT i tyggegummi
Folketinget
VEJ nr 9453 af 27/06/2014 - Gældende
Vejledning om kosmetisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 12280 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over forsinket diagnostik af tyktarmskræft
Sundheds- og Ældreministeriet
2002/1 SF. L 183 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (12. marts 2003) - L 183
Justitsministeriet
2002/1 LSV 183 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og udlændingeloven
(Kvindelig omskæring)

Folketinget
2017/1 LSF 142 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)
Justitsministeriet
2009/1 BSF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod parabener i kosmetik til børn
Folketinget
2015/1 BRB 40 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP
Folketinget
2002/1 SF. L 94 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (19. november 2002) - L 94
Folketinget
2009/1 BSF 47 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP og BBP
Folketinget
2002/1 LSF 94 - Gældende
Forslag til Lov om forbud mod omskæring af kvinder
Folketinget
2015/1 SF.B B 37, B 38, B 39, B 40 og B 41 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (20. november 2015) - B 37, B 38, B 39, B 40 og B 41
Folketinget
KEN nr 9373 af 15/08/2000 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-17-00 om dækning af udgifter til behandling - nødvendig sygebehandling - afledet følge af arbejdsskade - barnløshed - kunstig befrugtning - arbejdsskade
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9383 af 02/03/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
RTL nr 25030 af 31/12/1975 - Gældende
Retningslinier for distriktsudvalgenes virksomhed
Forsvarsministeriet
KEN nr 9899 af 06/11/2009 - Gældende
Pressenævnets sag nr. 2009-6-0876
Justitsministeriet
KEN nr 12653 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af uophelet sår
Sundheds- og Ældreministeriet
2012/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af straffen i sager om drab og grov vold mod børn
Folketinget
2018/1 BSF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag)
Folketinget
2019/1 BSF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag)
Folketinget
2010/1 BSF 39 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter
Folketinget
KEN nr 9126 af 24/02/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 6/1999
Justitsministeriet
KEN nr 10599 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over at patienten måtte vente på operation i fastende tilstand i mere end et døgn
Sundheds- og Ældreministeriet
2015/1 BSF 194 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af forsigtigheds- og substitutionsprincippet i kemikalieregulering samt udfasning af forbrugerprodukter indeholdende CMR-stoffer
Folketinget
2002/1 BSF 157 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats for at sikre børn mod påvirkninger fra farlige stoffer
Folketinget 1|2|3|4|5 >