Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kønsorganer  fandt 249 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2 >

 
BEK nr 1049 af 12/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 24 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på pelsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 915 af 12/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af svin på friland
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 739 af 21/08/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om brucellose hos får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 305 af 03/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om brucellose (smitsom kalvekastning) hos kvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 834 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kosmetisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 999 af 12/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
Erhvervsministeriet
BEK nr 27 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ornesæd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 19 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg
(Tyresædsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1028 af 29/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 36 af 23/01/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 414 af 02/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1473 af 03/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 58 af 02/02/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om undersøgelse af tyre og stude
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 466 af 09/06/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om foranstaltninger ved udbrud af myxomatose hos kaniner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 313 af 15/06/1972 - Historisk
Bekendtgørelse om seksualoplysning i folkeskolen
Undervisningsministeriet
BEK nr 515 af 09/10/1984 - Historisk
Bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på pelsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 50 af 15/01/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 948 af 02/12/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om myxomatose hos kaniner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 596 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 2 af 03/01/1969 - Historisk
Bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på svin.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 4 af 03/01/1969 - Historisk
Bekendtgørelse om kunstig sædoverføring på kvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 642 af 25/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om hold af svin på friland
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 675 af 27/10/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om indvejning, klassificering og afregning af slagtekroppe af svin samt indberetning af markedspriser for disse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 260 af 18/04/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om den særlige opkøbsordning på oksekødsområdet
(Den særlige opkøbsordning)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 18 af 16/01/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om den særlige opkøbsordning på oksekødsområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1769 af 15/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om den særlige opkøbsordning på oksekødsområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 6 af 08/01/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til tilsynstekniker inden for kødkontrol
Undervisningsministeriet
BEK nr 380 af 11/07/1984 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 872 af 23/10/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om indvejning, klassificering og afregning af slagtekroppe af svin samt indberetning af markedspriser for disse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 493 af 04/07/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om indvejning, klassificering og afregning af slagtekroppe af svin samt indberetning af markedspriser for disse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 255 af 03/04/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om indvejning, klassificering og afregning af slagtekroppe af svin samt indberetning af markedspriser for disse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17134 af 01/05/1985 - Historisk
Bestemmelser om helbredskrav
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1245 af 24/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1464 af 28/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 807 af 15/12/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om produktion og transport af mælk til fremstilling af konsummælkprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 320 af 01/07/1980 - Historisk
Bekendtgørelse om kontrol med smitsom kalvekastning (brucellose hos kvæg)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 204 af 30/03/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende
Erhvervsministeriet
BEK nr 17080 af 30/07/1990 - Historisk
Bestemmelser om helbredskrav
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 418 af 23/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om produktion og transport af mælk (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 519 af 26/09/1977 - Historisk
Bekendtgørelse af instruks om udøvelse af fjerkrækontrol
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1021 af 15/12/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om kødprodukter m.v. (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 656 af 03/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om kødprodukter m.v.
(Kødproduktbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1073 af 10/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om kødprodukter m.v. (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1273 af 13/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om kødprodukter m.v.
(Kødproduktsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 698 af 06/08/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om kødprodukter m.v.
(Kødproduktbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 903 af 28/09/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
Erhvervsministeriet
BEK nr 575 af 19/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
Erhvervsministeriet
BEK nr 862 af 23/10/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om kødprodukter m.v.
(Kødproduktbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 438 af 06/06/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
Erhvervsministeriet 1|2 >