Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kønsorganer  fandt 249 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5 >

 
2009/1 BRB 46 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod parabener i kosmetik til børn
Folketinget
2002/1 BSF 156 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om hormonforstyrrende stoffer
Folketinget
1987/1 BSF 28 - Gældende
1987 BSF 28 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM RET TIL ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE I TILFÆLDE AF ARBEJDSMILJØBETINGET BARNLØSHED
Folketinget
2004/2 BSF 61 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud og grønne afgifter som redskaber i indsatsen mod hormonforstyrrende stoffer
Folketinget
KEN nr 10569 af 12/12/2008 - Gældende
Klage over manglende information vedrørende den operation patienten blev henvist til
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR1H nr 9019 af 01/01/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a (2019)
Justitsministeriet
2009/1 BSF 168 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder
Folketinget
CIR1H nr 9583 af 01/01/2018 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a (2018)
Justitsministeriet
2006/1 BSF 147 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats mod hormonforstyrrende stoffer
Folketinget
KEN nr 9267 af 06/04/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-278
Justitsministeriet
2011/1 BSF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr
Folketinget
2010/1 BSF 102 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod dyresex
Folketinget
2009/1 BSF 213 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod dyresex
Folketinget
KEN nr 9039 af 12/02/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 118/2002
Justitsministeriet
KEN nr 9715 af 28/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-746
Justitsministeriet
CIR1H nr 11631 af 21/11/1995 - Gældende
Cirkulære om foretagelse af retslægelige ligsyn og obduktioner m.v.
Justitsministeriet
KEN nr 9038 af 12/02/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 117/2002
Justitsministeriet
KEN nr 10316 af 19/12/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01028
Justitsministeriet
2008/1 LSF 107 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af navneloven
(Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.)

Justitsministeriet
2017/1 LSF 223 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer)
Justitsministeriet
2018/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til dyrevelfærdslov
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10718 af 01/10/2015 - Gældende
At-vejledning A.1.8-5 om gravides og ammendes arbejdsmiljø Januar 2009 - Opdateret: Oktober 2015
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9028 af 25/11/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-69
Justitsministeriet
2006/1 BTB 66 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod seksuelt misbrug af dyr
Folketinget
2013/1 LSF 189 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
VEJ nr 9334 af 09/04/2019 - Gældende
Vejledning om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrolvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
2013/1 LSF 76 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet)

Justitsministeriet
2007/2 LSF 186 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Strafskærpelse for visse sager om seksuelt misbrug af børn)

Justitsministeriet
2005/1 LSF 200 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet)

Justitsministeriet
VEJ nr 9086 af 03/02/2017 - Gældende
Méntabel (Vejledende procenttabel til brug ved afgørelser om godtgørelse for varigt mén, truffet den 1. februar 2017 og senere i arbejdsskadesager).
(Méntabel)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 15025 af 30/06/1996 - Gældende
Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet - vejledning
Sundheds- og Ældreministeriet
2003/1 LSF 120 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om dyreforsøg
(Markedsføringsforbud for kosmetiske midler der er testet med dyreforsøg, forbud mod udførelse af dyreforsøg med færdige kosmetiske midler samt offentliggørelse af visse oplysninger om kosmetiske midler m.v.)

Miljøministeriet
KEN nr 9481 af 19/06/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0076
Justitsministeriet
VEJ nr 10468 af 22/08/2014 - Gældende
Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, august 2014
Vejledningens punkt 6.3, første afsnit, er i august 2014 korrigeret, se evt. notat om dokumentationskravet i markedsføringslovens § 3, stk.3.

(Miljø- og etikvejledning 2014)

Erhvervsministeriet
2002/1 LSF 117 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, adoptionsloven og retsplejeloven
(Børnepornografi, seksuel udnyttelse af børn, salg af børn og gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn mv.)

Justitsministeriet
2005/1 LSF 111 - Gældende
Forslag til Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
VEJ nr 9636 af 21/10/2011 - Gældende
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 386 af 28/05/2003 - Historisk
Lov om ændring af straffeloven og udlændingeloven
(Kvindelig omskæring)

Justitsministeriet
LBK nr 814 af 30/09/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1235 af 26/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1034 af 29/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 909 af 27/09/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1000 af 05/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1068 af 06/11/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1260 af 23/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 960 af 21/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 871 af 04/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1062 af 17/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 873 af 09/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1028 af 22/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet< 1|2|3|4|5 >