Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kønsorganer  fandt 249 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5 >

 
BEK nr 831 af 15/12/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om produktion og transport af mælk til konsummælkprodukter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 691 af 20/12/1984 - Historisk
Bekendtgørelse om udførsel af fersk kød
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 950 af 27/11/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om fødevarehygiejne for mælk, æg og produkter heraf m.v.
(Bekendtgørelse om mælk og æg)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 13 af 06/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om fødevarehygiejne for mælk, æg og produkter heraf m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 174 af 19/03/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om fødevarehygiejne for mælk, æg og produkter heraf m.v.
(Bekendtgørelse om mælk og æg)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 312 af 14/06/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 83 af 07/02/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 116 af 26/02/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 141 af 15/02/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 555 af 30/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1171 af 10/10/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 502 af 09/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 303 af 18/05/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 456 af 02/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 594 af 06/06/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 694 af 04/11/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet (gymnasiefagbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 805 af 30/08/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 207 af 23/03/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet(* 1) Gymnasiefagbekendtgørelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 489 af 12/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Kosmetikbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 74 af 14/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Kosmetikbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 422 af 04/05/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Kosmetikbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 319 af 19/05/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
VEJ nr 9658 af 16/08/2018 - Historisk
Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9921 af 22/09/2017 - Historisk
Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 13150 af 12/03/1987 - Historisk
Cirkulære om kaninudstillinger
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 13279 af 28/03/1988 - Historisk
Cirkulære om kvalitetsmæssige bestemmelser ved slagtning, evisceration af fjerkræ
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 64 af 24/10/2007 - Historisk
Vejledning om kosmetisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
REG nr 13197 af 06/12/1978 - Historisk
Regulativ for undersøgelse af og attestudstedelse for tyre og stude, der indsættes eller er opstaldet på en tyrestation
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9193 af 29/04/2013 - Historisk
Vejledning om kosmetisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 93 af 28/12/2012 - Historisk
Vejledning om kosmetisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 10353 af 19/12/2014 - Historisk
Vejledning om udredning og behandling af transkønnede
(Vejledning om transkønnede)

Sundheds- og Ældreministeriet
CIS nr 13110 af 16/04/1985 - Historisk
Cirkulæreskrivelse til de kontrollerende dyrlæger ved de slagterier som slagter kreaturer til eksport
Miljø- og Fødevareministeriet
KND nr 25005 af 22/04/1958 - Historisk
Kundgørelse for Forsvaret B.11/58 om Bestemmelser for undersøgelse og udtagelse af personel til undervandsbåde.
Forsvarsministeriet
SKR nr 11608 af 08/11/2000 - Historisk
Skrivelse om ændring af sygdomskoder for slagtesvin og søer/orner
(Sygdomskoder for svin)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 11043 af 03/01/2000 - Historisk
Meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
Justitsministeriet
CIR1H nr 9004 af 09/01/2002 - Historisk
Meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
Justitsministeriet
CIR1H nr 11767 af 02/01/2001 - Historisk
Meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
Justitsministeriet
CIR nr 15170 af 20/01/1978 - Historisk
Cirkulære om uddannelse af sygehjælpere. (Til samtlige amtsråd, Københavns magistrat og Frederiksberg kommunalbestyrelse m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 22002 af 20/01/1978 - Historisk
Cirkulære om uddannelse af sygehjælpere (* 4) (Til samtlige amtsråd, Københavns magistrat og Frederiksberg kommunalbestyrelse m.v.)
Undervisningsministeriet
CIR1H nr 9856 af 01/01/2005 - Historisk
Meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93a
Justitsministeriet
CIR nr 13095 af 11/02/1987 - Historisk
Cirkulære om afholdelse af dyrskuer
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 9034 af 02/01/2004 - Historisk
Meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
(Meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a)

Justitsministeriet
CIR1H nr 9253 af 01/01/2003 - Historisk
Cirkulære om meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
(RM 1/2003)

Justitsministeriet
CIR1H nr 10125 af 01/01/2006 - Historisk
Cirkulære om Meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
(Cirkulære om Meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a)

Justitsministeriet
CIR1H nr 11047 af 01/01/2008 - Historisk
Meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a (RM 1/2008)
(RM 1/2008)

Justitsministeriet
CIR1H nr 9746 af 01/01/2007 - Historisk
Meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
Justitsministeriet
CIR1H nr 9736 af 01/01/2007 - Historisk
Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
Justitsministeriet
CIR1H nr 9179 af 01/01/2009 - Historisk
Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
Justitsministeriet
CIR1H nr 9930 af 01/01/2010 - Historisk
Meddelelse nr. 1/2010 om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
(RM 1/2010)

Justitsministeriet
CIR1H nr 13600 af 25/10/1990 - Historisk
Cirkulære angående ny sundhedsattest til brug ved indsættelse af tyre på tyrestation (Til de praktiserende dyrlæger)
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5 >