Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kønsorganer  fandt 249 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5 

 
CIR1H nr 9790 af 01/01/2011 - Historisk
Meddelelse nr. 1/2011 om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
(RM 1/2011)

Justitsministeriet
CIR1H nr 9373 af 01/01/2012 - Historisk
Meddelelse nr. 1/2012 om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
(RM 1/2012)

Justitsministeriet
CIR1H nr 9942 af 01/10/2012 - Historisk
Meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a (RM 1/2012 – rettet oktober 2012)
(RM 1/2012)

Justitsministeriet
CIR1H nr 9286 af 01/01/2013 - Historisk
Meddelelse nr. 1/2013 om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
(RM 1/2013)

Justitsministeriet
CIR1H nr 9013 af 01/01/2014 - Historisk
Meddelelse nr. 1/2014 om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a
(RM 1/2014)

Justitsministeriet
CIR1H nr 9287 af 14/06/2013 - Historisk
Meddelelse om erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a (RM 1/2013 – rettet juni 2013)
(RM 1/2013)

Justitsministeriet
CIR nr 9478 af 03/06/2002 - Historisk
Cirkulære om slagtepræmie- og handyrpræmieordningerne ved hjemmemarkedsautoriserede slagterier samt de eksportautoriserede slagterier der ikke er underlagt EUROP-klassificeringsordningen kontrol med identitet og registrering.
(til fødevareregionerne)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 10013 af 01/01/2006 - Historisk
Cirkulære om handyrpræmieordningen ved hjemmemarkedsautoriserede slagterier samt de eksportautoriserede slagterier der ikke er underlagt EUROP-klassificeringsordningen kontrol med identitet og registrering
(Til fødevareregionerne)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13225 af 16/08/1984 - Historisk
Vejledning om interventionskøb af oksekød.
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11050 af 08/11/1999 - Historisk
Vejledning om beregning af méngrad i arbejdsskadesager (méntabel)
(Vejledende procenttabel til brug ved ménafgørelser, truffet 8. november 1999 og senere i arbejdsskadesager)

Beskæftigelsesministeriet
CIS nr 13125 af 17/05/1984 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om interventionskøb - udbening af forfjerdinger
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 9049 af 23/01/2007 - Historisk
Cirkulære om handyrpræmieordningen ved hjemmemarkedsautoriserede slagterier samt de eksportautoriserede slagterier der ikke er underlagt EUROP-klassificeringsordningen kontrol med identitet og registrering
(Til fødevareregionerne)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 9877 af 18/12/2008 - Historisk
Cirkulære om handyrpræmieordningen ved hjemmemarkedsautoriserede slagterier samt de eksportautoriserede slagterier der ikke er underlagt EUROP-klassificeringsordningen – kontrol med identitet og registrering
(Til fødevareregionerne)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 67 af 01/07/1985 - Historisk
Cirkulære om sessionernes forretningsgang m.v.
Forsvarsministeriet
CIR1H nr 10342 af 21/12/2007 - Historisk
Cirkulære om handyrpræmieordningen ved hjemmemarkedsautoriserede slagterier samt de eksportautoriserede slagterier der ikke er underlagt EUROP-klassificeringsordningen – kontrol med identitet og registrering
(Til fødevareregionerne)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 94 af 01/07/1989 - Historisk
Cirkulære om sessionernes forretningsgang (Til alle sessionsmedlemmer og -medarbejdere)
Forsvarsministeriet
VEJ nr 9036 af 01/01/2004 - Historisk
Méntabel Arbejdsskadestyrelsens vejledende procenttabel til brug ved afgørelser om godtgørelse for varigt mén, truffet den 1. januar 2004 og senere i arbejdsskadesager
Beskæftigelsesministeriet
CIR1Æ nr 9246 af 31/05/2010 - Historisk
Cirkulære om ændring af cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Nye sygdomskoder for svin)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13565 af 28/09/1989 - Historisk
Vejledning om ydelse af støtte til en privat oplagring af oksekød
Miljø- og Fødevareministeriet
RTL nr 15580 af 31/05/1985 - Historisk
Retningslinier for uddannelse af radiografer (Til samtlige amtsråd, Københavns magistrat, Frederiksberg kommunalbestyrelse m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 103 af 21/06/1978 - Historisk
Cirkulære om uddannelse af økonomaer
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 13505 af 25/08/1987 - Historisk
Vejledning om ydelse af støtte til privat oplagring af oksekød
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9307 af 21/05/2014 - Historisk
At-vejledning A.1.8-3 om gravides og ammendes arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9815 af 01/01/2009 - Historisk
Gravides og ammendes arbejdsmiljø - At-vejledning A.1.8 - Januar 2009 - Erstatter februar 2002
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 15215 af 30/01/1979 - Historisk
Sundhedsstyrelsens cirkulære til sygeplejeskoler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 10820 af 01/01/2009 - Historisk
At-vejledning A.1.8 om gravides og ammendes arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 22000 af 01/01/1979 - Historisk
Sundhedsstyrelsens cirkulære til sygeplejeskoler m.m. (* 2)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 11205 af 27/04/2000 - Historisk
Vejledning om Arbejdsskadestyrelsens praksis 1999
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9173 af 01/04/2015 - Historisk
At-vejledning A.1.8-4 om gravide og ammendes arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 36 af 28/02/2001 - Historisk
Vejledning om seksualitet - uanset handicap
(Lov om social service)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9767 af 12/09/2018 - Historisk
Vejledning om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrol vejledning)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 9611 af 16/12/2011 - Historisk
Cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrolcirkulære)

Miljø- og Fødevareministeriet
RTL nr 22016 af 01/07/1977 - Historisk
Retningslinier for uddannelse af plejere (* 1) (* 2) (Til samtlige amtsråd, Københavns magistrat og Frederiksberg kommunalbestyrelse m.v.)
Undervisningsministeriet
RTL nr 15145 af 12/07/1977 - Historisk
Retningslinier for uddannelse af plejere (Til samtlige amtsråd, Københavns magistrat og Frederiksberg kommunalbestyrelse m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 22 af 10/02/1989 - Historisk
Vejledning vedrørende seksualundervisning og seksualoplæring af mennesker med ophold i institutioner for personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap og i særlige plejehjem
Børne- og Socialministeriet
CIS nr 13398 af 13/09/1988 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om Privat oplagring - oksekød.
Miljø- og Fødevareministeriet
RTL nr 22091 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget biologi i gymnasiet
Undervisningsministeriet
VEJ nr 9527 af 17/08/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 711 af 1. juli 2005 om dyrepasseruddannelsen
Undervisningsministeriet
VEJ nr 9526 af 17/08/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 711 af 1. juli 2005 om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
CIR nr 15280 af 26/06/1980 - Historisk
Cirkulære om plejehjemsassistenter
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR nr 34 af 21/05/2003 - Historisk
Cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Kødkontrolcirkulæret)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 15001 af 31/01/1993 - Historisk
Lands- og Landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet - Vejledning
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9690 af 30/06/2016 - Historisk
Méntabel (Arbejdsskadestyrelsens vejledende procenttabel til brug ved afgørelser om godtgørelse for varigt mén, truffet den 1. juli 2016 og senere i arbejdsskadesager).
(Méntabel)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9004 af 27/12/2011 - Historisk
Méntabel
(Arbejdsskadestyrelsens vejledende procentabel til brug ved afgørelse om godtgørelse for varigt mén, truffet den 1. januar 2012 og senere i arbejdsskadesager)

Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 9002 af 15/01/2009 - Historisk
Cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Til fødevareregionerne)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 9692 af 28/08/2009 - Historisk
Cirkulære om udøvelse af kødkontrol
(Til fødevareregionerne)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9107 af 02/02/2007 - Historisk
Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9808 af 23/12/2005 - Historisk
Vejledning om hygiejne
(Hygiejnevejledning)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9355 af 01/06/2007 - Historisk
Vejledning om fødevarehygiejne
(Hygiejnevejledning)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5