Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på k��benhavn  fandt 31 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
CIR nr 6560 af 23/06/1987 - Historisk
Cirkulære om formænd/kontrollanter under Københavns lufthavnsvæsen
Finansministeriet
CIR nr 6305 af 10/04/1986 - Historisk
Cirkulære vedrørende hovedaftale mellem Finansministeriet og Foreningen af Danske Civiløkonomer (* 1)
Finansministeriet
AFT nr 6950 af 31/12/1987 - Historisk
Aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (tjenestemandsudvalget) om tjenestetid, afspadsering af overtimer og tilspadsering af undertimer m.v. for tjenestemandsansatte lærere ved gymnasieskoler m.v.
Finansministeriet
CIR nr 6568 af 24/06/1987 - Historisk
Cirkulære om overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår for specialarbejdere under Københavns lufthavnsvæsen (Københavns Lufthavn, Kastrup og Københavns Lufthavn, Roskilde)
Finansministeriet
CIR nr 6762 af 02/10/1987 - Historisk
Cirkulære om overenskomst mellem finansministeriet og Dansk Funktionærforbund for plantekontrollører ansat ved Statens Plantetilsyn 1987 (* 1)
Finansministeriet
KEN nr 9513 af 31/10/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 76/1996
Justitsministeriet
CIR nr 6774 af 06/10/1987 - Historisk
Cirkulære om overenskomst for jord- og betonarbejdere ansat ved Statens Seruminstitut, 1987.
Finansministeriet
CIR nr 6154 af 24/02/1988 - Historisk
Cirkulære om overenskomst for kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer ansat ved Rigshospitalet samt for kokke ansat i Udenrigsministeriet (* 1)
Finansministeriet
CIR nr 6128 af 12/02/1987 - Historisk
Cirkulære vedrørende hovedaftale mellem Finansministeriet og Foreningen af Bromatologer (* 1)
Finansministeriet
CIR nr 6776 af 08/10/1987 - Historisk
Cirkulære om overenskomsten for værkstedsfunktionærer ved forskningscenter Risø 1987
Finansministeriet
CIR nr 6772 af 06/10/1987 - Historisk
Cirkulære om overenskomst for parkeringskontrollører i statens tjeneste
Finansministeriet
OVK nr 6535 af 11/06/1987 - Historisk
Overenskomst mellem Finansministeriet og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund vedrørende Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk uddannet personale ansat ved Dansk Flygtningehjælps midlertidige børnepasningsordninger
Finansministeriet
AFT nr 6930 af 02/12/1985 - Historisk
Aftale vedrørende betaling for deltagelse i den ved Forsøgsanlæg Risø etablerede tekniske rådighedstjeneste (* 1)
Finansministeriet
OVK nr 6290 af 09/04/1987 - Historisk
Overenskomst mellem Finansministeriet og Dansk Sø-Restaurations Forening vedrørende ansatte i Statens Istjeneste
Finansministeriet
OVK nr 6753 af 23/09/1987 - Historisk
Tillægsoverenskomst mellem Finansministeriet og Dansk El-forbund for medlemmer af forbundet beskæftiget hos Statens Istjeneste
Finansministeriet
OVK nr 6793 af 29/10/1987 - Historisk
Tillægsoverenskomst mellem Finansministeriet og Metal Søfart vedrørende Statens Istjeneste
Finansministeriet
CIR nr 6622 af 08/07/1987 - Historisk
Cirkulære om overenskomst for husmedhjælpere
Finansministeriet
CIS nr 6940 af 05/12/1985 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om overenskomst mellem finansministeriet og Gastronomisk Landsforbund vedrørende løn- og arbejdsforhold for kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer beskæftiget ved Rigshospitalet samt for kokke ansat i Udenrigsministeriet (* 1)
Finansministeriet
CIS nr 6060 af 21/01/1987 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om overenskomst vedrørende månedslønnede regissører/forestillingsledere ved Det Kongelige Teater
Finansministeriet
AFT nr 6285 af 07/04/1987 - Historisk
Aftale mellem Finansministeren og Statstjenestemændenes Centralorganisation I om omklassificering af tjenestemandsstillinger
Finansministeriet
VEJ nr 6809 af 30/10/1987 - Historisk
Personaleadministrativ vejledning Kap. 6 Tillidsrepræsentanter
Finansministeriet
CIR nr 6155 af 24/02/1988 - Historisk
Cirkulære om aftale om etablering og betaling af rådighedstjeneste i hjemmet samt tilkald uden forbindelse med den normale arbejdstid i Københavns-området og provinsen 1987 (* 1)
Finansministeriet
CIR nr 6100 af 04/02/1986 - Historisk
Cirkulære om overenskomst mellem finansministeriet og Teknisk Landsforbund vedrørende inventarkonduktørers ansættelse i statens tjeneste (* 1)
Finansministeriet
CIR nr 6766 af 05/10/1987 - Historisk
Cirkulære om overenskomst for fagfotografer 1987
Finansministeriet
CIR nr 6757 af 25/09/1987 - Historisk
Cirkulære om overenskomst vedrørende MASKINMESTRES ansættelse i statens tjeneste 1987 (* 1)
Finansministeriet
CIS nr 6160 af 28/03/1985 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om overenskomst mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger vedrørende løn- og øvrige ansættelsesvilkår for læger for civile værnepligtige (* 1)
Finansministeriet
CIR nr 6677 af 04/08/1987 - Historisk
Cirkulære om overenskomst for husmedhjælpere (* 1)
Finansministeriet
CIR nr 236 af 30/12/1987 - Historisk
Cirkulære om overenskomst for faguddannede mejerister samt medhjælpere ved Statens Mejeriforsøg i Hillerød (* 1) Nr. 236 af 30/12/1987 BKG i MT: 29/01/1988
Finansministeriet
CIS nr 6125 af 07/03/1984 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om overenskomst vedrørende speciallægekonsulenters ansættelse i statens tjeneste (* 1)
Finansministeriet
1991/1 LSF 164 - Gældende
1991 LSF 164 FORSLAG TIL LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED
Folketinget
1988/1 BTL 22 - Gældende
1988 BTL 22 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM LEJE AF ERHVERVSLOKALER M.V. NR L 22 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget