Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kalender 2014  fandt 109 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LOV nr 924 af 18/09/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love
(Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler)

Skatteministeriet
LOV nr 606 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om offentlighed i forvaltningen
(Offentlighedsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1152 af 07/12/2005 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 411 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)
Justitsministeriet
BEK nr 1172 af 13/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)
(PRTR-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9247 af 29/03/2016 - Gældende
Kendelse i sag 66.2015
Erhvervsministeriet
KEN nr 9339 af 12/04/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00908
Justitsministeriet
KEN nr 9144 af 16/12/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - arbejdsvilkår - parts- og vidneforklaring
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10065 af 14/05/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2013/1 LSF 77 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen
(Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt)

Folketinget
KEN nr 9504 af 15/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse før orlov - fertilitetsbehandling - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11069 af 26/08/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 LSF 114 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt)
Folketinget
KEN nr 9438 af 27/08/2013 - Gældende
Kendelse 12.2013
Erhvervsministeriet
KEN nr 9728 af 05/09/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9662 af 29/08/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9179 af 18/11/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - parts- og vidneforklaringer - kommune
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10485 af 07/01/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9769 af 25/05/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 LF 144 - Gældende
Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen.
Justitsministeriet
FOU nr 2018.5 - Gældende
2018-5. Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt
Folketinget
UDT nr 9202 af 06/03/2018 - Gældende
2018-5. Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt
Folketinget
2014/1 TBL 59 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Folketinget
KEN nr 10268 af 08/01/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9847 af 19/12/2013 - Gældende
Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen
Justitsministeriet
FOU nr 2016.4 - Gældende
2016-4. Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning
Folketinget
FOU nr 2014.0024 - Gældende
2014-24. Overholdelse af forvaltningsretlige krav i forbindelse med udviklingen af SKATs IT-system, EFI
Folketinget
KEN nr 9169 af 07/02/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - afskedigelse under orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9892 af 03/11/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9924 af 18/11/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00705
Justitsministeriet
KEN nr 9687 af 23/06/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00793
Justitsministeriet
KEN nr 10560 af 30/10/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0017
Justitsministeriet
KEN nr 9752 af 04/05/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - arbejdsvilkår - ej medhold - er handicap - kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9296 af 01/04/2019 - Gældende
Vejledning om håndkøbslægemidler i selvvalg
Sundheds- og Ældreministeriet
AFG nr 10219 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt - sportsudøver - landskampe
Skatteministeriet
KEN nr 9322 af 27/03/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - national oprindelse - hudfarve og race - afskedigelse - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2016/1 BR 3 - Gældende
Beretning om betænkningen om opfølgning på Christianiasagen
Folketinget
FOU nr 2015.13 - Gældende
2015-13. Retten til ikke at inkriminere sig selv
Folketinget
KEN nr 9597 af 30/06/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 41-17 om kompetence - klage - rådgivning og vejledning - kommunens vejledningspligt - realudligning - helhedsvurdering
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9808 af 28/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9922 af 08/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - forskelsbehandling ”by association” - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9172 af 07/02/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - afskedigelse - sprog - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2010/1 LSF 90 - Gældende
Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen
Justitsministeriet
2013/1 BSF 22 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et nævn til sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed
Folketinget
2014/1 BR 13 - Gældende
Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde
Folketinget
KEN nr 9222 af 15/03/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00881
Justitsministeriet
KEN nr 9805 af 28/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9041 af 24/01/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01051
Justitsministeriet
2012/1 LSF 144 - Gældende
Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen
Justitsministeriet
KEN nr 9807 af 29/10/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse før orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1|2|3 >