Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på karak sera  fandt 98 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LBK nr 790 af 10/09/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
(Centralstyrelsesloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 40 af 15/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dyrlæger
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 99 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1153 af 22/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9941 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 10, 12. oktober 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 193 af 14/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 821 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse med forskellige ansøgningsprocedurer, samarbejdsprocedurerne om lægemiddelovervågning og procedurerne for voldgiftssager
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
1991/1 LSF 40 - Gældende
1991 LSF 40 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LÆGEMIDLER OG LOV OM APOTEKSVIRKSOMHED (NATURLÆGEMIDLER, KLINISK AFPRØVNING M.V.) (* 1)
Folketinget
KEN nr 10050 af 01/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 1/3 2002 vedr. salg af labotorieundersøgelser.
Skatteministeriet
VEJ nr 9224 af 01/01/1998 - Gældende
Sundhedsministeriets vejledning for planlægning af sundhedsberedskabet, 1998
Forsvarsministeriet
2003/1 LSV 101 - Gældende
Forslag til Lov om dyrlæger
Folketinget
1992/1 BTL 184 - Gældende
1992 BTL 184 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG NR L 184 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 LSF 29 - Gældende
1988 LSF 29 FORSLAG TIL LOV OM HUSDYRSYGDOMME
Folketinget
1986/1 BTL 58 - Gældende
1986 BTL 58 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM SUNDHEDSVÆSENETS CENTRALSTYRELSE M.V. NR L 58 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 847
Folketinget
1986/1 LSF 188 - Gældende
1986 LSF 188 FORSLAG TIL LOV OM HUSDYRSYGDOMME
Folketinget
2003/1 LSF 101 - Gældende
Forslag til Lov om dyrlæger
Fødevareministeriet
1992/1 LSF 114 - Gældende
1992 LSF 114 FORSLAG TIL LOV OM SERUM INSTITUTTET A/S
Folketinget
2002/1 LSF 11 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyrlægegerning m.v.
(Ændrede regler for fratagelse af dyrlægers autorisation og for kontrol med anvendelse af lægemidler m.v. )

Fødevareministeriet
1998/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om sygdomme og infektioner hos dyr
Fødevareministeriet
2002/1 LSF 12 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sygdomme og infektioner hos dyr m. fl.
(Udvidet veterinært beredskab)

Fødevareministeriet
1995/1 LSF 56 - Gældende
1995 LSF 56 FORSLAG TIL LOV OM SEKTORFORSKNINGSINSTITUTIONER
Folketinget
2005/1 LSV 7 - Gældende
Forslag til Lov om lægemidler
Folketinget
1986/1 LSF 58 - Gældende
1986 LSF 58 FORSLAG TIL LOV OM SUNDHEDSVÆSENETS CENTRALSTYRELSE M.V.
Folketinget
2001/2 LSF 158 - Gældende
Forslag til Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2003/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om sektorforskningsinstitutioner
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
2008/1 BSF 194 - Gældende
Forslag til Folketingsbeslutning Om Danmarks ratifikation af FN’s Konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap
Indenrigs- og Socialministeriet
VEJ nr 9575 af 06/07/2018 - Gældende
UDENRIGSMINISTERIETS VEJLEDNING VEDRØRENDE TRAKTATINDGÅELSE
(Traktatvejledningen)

Udenrigsministeriet
2004/2 LSF 167 - Gældende
Forslag til Lov om lægemidler
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
VEJ nr 10356 af 29/12/2014 - Gældende
Vejledning om reklame mv. for lægemidler
(Reklamevejledningen)

Sundheds- og Ældreministeriet
2005/1 LSF 7 - Gældende
Forslag til Lov om lægemidler
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
VEJ nr 9321 af 01/04/2017 - Gældende
Planlægning af sundhedsberedskab Vejledning til regioner og kommuner
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 55 af 24/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 23. juni 2010 mellem Danmark og Monaco om oplysninger i skattesager
Skatteministeriet
2007/2 LSF 106 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og vævsloven
(Styrket indsats mod ulovlige lægemidler mv.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2003/1 LSF 100 - Gældende
Forslag til Lov om hold af dyr
Fødevareministeriet
2006/1 LSF 51 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om dyrlæger
(Gennemsigtighed ved rabatordninger m.v. på medicinområdet, liberalisering af dele af lægemiddeldistributionen samt forbedring af dyrevelfærd og fødevaresikkerhed)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
BST nr 25085 af 31/07/1981 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE p.321-1 om forsvarets arkivtjeneste.
Forsvarsministeriet
2000/1 LSF 185 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om offentlig sygesikring
Sundhedsministeriet
2004/2 LSF 74 - Gældende
Forslag til Sundhedsloven
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
BKI nr 1 af 01/02/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 3. juni 1999 vedrørende ændring af konvention af 9. maj 1980 om internationale jernbanebefordringer (COTIF) med dertil knyttede akter
Udenrigsministeriet
1992/1 LSF 84 - Gældende
1992 LSF 84 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE OM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Folketinget
DSK nr 15855 af 14/11/1990 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 397 af 10/06/1987 - Historisk
Lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
(Centralstyrelsesloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
DSK nr 15070 af 16/07/1993 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
DSK nr 15935 af 04/12/1991 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 215 af 09/04/1999 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 815 af 14/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dyrlæger
(Dyrlægeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1101 af 30/11/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dyrlæger
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 433 af 09/06/2004 - Historisk
Lov om dyrlæger
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 825 af 30/08/2000 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om dyrlægegerning m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2 >