Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på karaktergennemsnit  fandt 348 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
LBK nr 611 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LOV nr 634 af 16/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.)

Undervisningsministeriet
LOV nr 1746 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 688 af 27/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 957 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
(Erhvervsuddannelsesloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 825 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år
Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 815 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler
Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 823 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 180 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 220 af 16/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 617 af 27/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 117 af 21/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen
Undervisningsministeriet
BEK nr 1244 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 114 af 03/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)
(karakterbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 698 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen
Undervisningsministeriet
BEK nr 381 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist
Undervisningsministeriet
BEK nr 349 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kontoruddannelsen med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 350 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator
Undervisningsministeriet
BEK nr 347 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om finansuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 106 af 12/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
(Kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 382 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist
Undervisningsministeriet
BEK nr 150 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1077 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 378 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gartner
Undervisningsministeriet
BEK nr 440 af 12/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener
Undervisningsministeriet
BEK nr 348 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om handelsuddannelsen med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 308 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi
Undervisningsministeriet
BEK nr 1491 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 475 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om detailhandelsuddannelsen med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 107 af 12/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
(Bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1609 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 211 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 570 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
2001/2 BTL 175 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
Folketinget
KEN nr 11262 af 23/03/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. marts 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om bestået Prøve i Dansk 1
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9830 af 28/11/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9483 af 29/04/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9485 af 29/04/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9066 af 15/01/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0155
Justitsministeriet
KEN nr 10133 af 29/04/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9484 af 29/04/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2013/1 BTL 162 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret
(Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.)

Folketinget
FOU nr 2001.504 - Gældende
Aktindsigt i grundskolernes karaktergivning
Folketinget
2012/1 BF 22 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
2013/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret
(Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.)

Justitsministeriet
KEN nr 9546 af 19/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1994/1 LSF 110 - Gældende
1994 LSF 110 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM GYMNASIET M.V. OG LOV OM KURSUS TIL HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN OG OM STUDIEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERVISNING FOR VOKSNE M.V.
Folketinget
2001/1 BSF 40 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om øget gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsessektoren
Folketinget
2012/1 BSF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag
Folketinget
2000/1 BSF 74 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om øget gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsessektoren
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7 >