Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på karl mar  fandt 67 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: kirk mar , karak mar ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LOV nr 50 af 29/01/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 324 af 19/05/1989 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 348 af 30/05/1990 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1205 af 27/12/2003 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1 af 11/03/1987 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1097 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse og ændring af lov om dansk indfødsret
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 253 af 23/04/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 263 af 06/05/1993 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1271 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 205 af 15/04/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 230 af 21/04/1999 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 449 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
(Indsatsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 448 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
DOM nr 3633 af 30/08/1990 - Gældende
Kollektiv overenskomst 3. Fortolkning af kollektiv overenskomst Konkliktvarsel. Passivitet. (* 1) Konfliktvarsel ugyldigt. Dansk Arbejdsgiverforening for Industriens Arbejdsgivere for SAS Airline Danmark (advokat Helge Werner) mod Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd for Foreningen for Funktionærer i SAS (faglig sekretær, cand.jur. Karl Schmidt). Dommere: Max Bæhring, Ole Espersen, Kardel (retsformand), Kjærgaard, Sarroe, Spang-Hanssen og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3330 af 30/04/1992 - Gældende
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd for Cabin Attendants Union (sekretær, cand.jur. Karl Schmidt) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Industriens Arbejdsgivere for Scandinavian Airlines System (advokat Henrik Uldal). Dommere: Brink, Dalmark, Arnold Hansen, Poul Flemming Hansen, Otto Hansen, Kiil (retsformand) og Neergaard Larsen. Processuelle spørgsmål 2.4. Sag afvist på grund af værnetingsaftale, hvorefter sagen henhørte under den svenske Arbetsdomstol.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 14 af 03/02/1989 - Gældende
Bekendtgørelse af den europæiske overenskomst af 15. november 1975 vedrørende internationale hovedfærdselsårer (AGR)
Udenrigsministeriet
2007/2 LSF 29 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
2007/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
1990/2 LSF 35 - Gældende
1990 LSF 35 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1990/1 LSF 9 - Gældende
1990 LSF 9 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2018/1 LSF 232 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2003/1 LSV 42 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
1989/1 LSF 215 - Gældende
1989 LSF 215 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1985/1 LSF 129 - Gældende
1985 LSF 129 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1988/1 LSF 236 - Gældende
1988 LSF 236 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2003/1 LSF 42 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2000/1 LSV 16 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
1994/1 LSF 11 - Gældende
1994 LSF 11 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
1986/1 LSF 186 - Gældende
1986 LSF 186 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1992/1 LSF 198 - Gældende
1992 LSF 198 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1990/2 LSF 152 - Gældende
1990 LSF 152 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2000/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
1989/1 BR 6 - Gældende
1989 BR 6 BERETNING VEDRØRENDE TILLIDSSKABENDE FORANSTALTNINGER NR 6 AF 30/05/1990
Folketinget
2001/2 LSV 52 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
MED nr 13245 af 15/03/1988 - Gældende
OFFICIEL SORTLISTE Oversigt over sorter der er optaget på officiel sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet
Miljø- og Fødevareministeriet
1998/1 LSV 173 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2001/1 LSF 28 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
2001/2 LSF 52 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
1998/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
1991/1 BTL 240 - Gældende
1991 BTL 240 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER M.V. (DANMARKS TILTRÆDELSE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION) NR L 240 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
BEK nr 794 af 24/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1521 af 15/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
(Indsatsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1522 af 15/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 795 af 24/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 9311 af 10/05/2006 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2005 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9180 af 15/04/2004 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2003 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9187 af 15/04/2003 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2002 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9140 af 23/02/1999 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 1998 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9399 af 10/05/2007 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2006 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 19022 af 12/02/1996 - Historisk
Cirkulære om ligningslovens § 7 z (Til alle ligningsmyndigheder m.v.)
Beskæftigelsesministeriet 1|2 >