Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på katte  fandt 907 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 257 af 08/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod markedsføring m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 88 af 26/02/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1847 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 222 af 04/04/1990 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 474 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg
(Dyreforsøgsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 20 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af dyreværnsloven
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 714 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 548 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1603 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 471 af 30/06/1993 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 296 af 29/04/1997 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1271 af 21/12/2011 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 696 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1391 af 27/12/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1661 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 657 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 529 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1704 af 21/12/2015 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 205 af 15/04/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 384 af 17/07/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 647 af 08/07/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af bedrifter, hvorfra der udføres hunde og katte til Storbritannien og Irland (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 726 af 18/08/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om forbud mod erhvervsmæssig indførsel og produktion af samt handel med skind og skindprodukter fra hunde og katte
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 895 af 24/08/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om indførsel af hundehvalpe og kattekillinger fra europæiske lande, bekendtgørelse af instruks om sundhedseftersyn ved indførsel af levende husdyr, vejledning om rejse med hund og kat, 1994 og meddelelse om kaniner, der indføres midlertidigt (ferie) eller som del af bohave
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1408 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 354 af 25/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger om lægemidler fra Sundhedsstyrelsen til Statens Serum Institut
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 410 af 01/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 331 af 22/05/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om indførelse af beskyttelsesforanstaltninger for visse tekstilvarer med oprindelse i visse tredjelande, som er overgået til fri omsætning i en anden EF-medlemsstat
Erhvervsministeriet
BEK nr 935 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 172 af 28/04/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe
Erhvervsministeriet
FSK nr 10034 af 08/11/1990 - Gældende
Teknisk forskrift om uniformering af passagerskibes besætning (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1647 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 135 af 14/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 953 af 18/12/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om sejlads på Limfjorden mellem Egholm og Kattegat
Erhvervsministeriet
BEK nr 180 af 19/03/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn med indførsel af visse varer med oprindelse i visse tredjelande, som er overgået til fri omsætning i en anden EF-medlemsstat
Erhvervsministeriet
BEK nr 1310 af 20/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse for Grønland om ophævelse af bekendtgørelse af 14. december 1943 vedrørende forbud mod indførsel af katte i Grønland
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1261 af 17/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1294 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og drift af kæledyrsgravpladser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 185 af 20/03/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1614 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1428 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Aujeszkys sygdom
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1248 af 30/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer
(Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 330 af 14/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om rabies
(Rabiesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1404 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 938 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 410 af 31/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr fremstillet under anvendelse af animalsk væv
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1409 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10136 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om transport af levende dyr til søs
Erhvervsministeriet
BEK nr 10139 af 15/11/2017 - Gældende
BL 6-08 Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste m.m. (4. udgave af 15. november 2017)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>