Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kattens værn  fandt 113 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LBK nr 20 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af dyreværnsloven
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 384 af 17/07/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 718 af 08/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
2002/1 BSF 138 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte
Folketinget
2004/1 BSF 107 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om mærkning og registrering af katte, kommunalt ansvar for herreløse katte m.v.
Folketinget
2004/2 BSF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om mærkning og registrering af katte, kommunalt ansvar for herreløse katte m.v.
Folketinget
2004/2 BTB 60 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om mærkning og registrering af katte, kommunalt ansvar for herreløse katte m.v.
Folketinget
2004/2 BSF 96 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte
Folketinget
FOU nr 1986.51 - Gældende
Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn
Folketinget
2002/1 LSF 201 - Gældende
Forslag til Lov om forbud mod erhvervsmæssig indførsel og produktion af samt handel med skind og skindprodukter fra hunde og katte
Justitsministeriet
2013/1 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om mark- og vejfred
(Ændring af lovens anvendelsesområde og ændring af reglerne om aflivning af katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.)

Fødevareministeriet
2002/1 BSF 54 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod import og handel med skind, pelse og produkter fremstillet af kæledyr
Folketinget
KEN nr 9592 af 22/10/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00538
Justitsministeriet
BST nr 25065 af 31/05/1978 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE M. 231-2 om bestemmelser i tilknytning til værnsfælles forvaltning.
Forsvarsministeriet
1986/1 BTL 31 - Gældende
1986 BTL 31 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM DYREFORSØG NR L 31 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 912
Folketinget
1990/2 LSF 39 - Gældende
1990 LSF 39 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
1990/2 LSF 61 - Gældende
1990 LSF 61 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
1990/1 LSF 46 - Gældende
1990 LSF 46 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
KEN nr 12380 af 31/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 16/2001
Justitsministeriet
1990/2 BTL 39 - Gældende
1990 BTL 39 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV NR L 39 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1990/1 LSF 48 - Gældende
1990 LSF 48 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
2011/1 BSF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr
Folketinget
2014/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

Fødevareministeriet
2002/1 LSF 154 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven
(Strafskærpelse, pasningsvejledninger ved salg af dyr til private, fremvisning af halekuperede hunde, øget dyrevelfærdsmæssig kontrol, gebyrbestemmelse m.v.)

Justitsministeriet
2018/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til dyrevelfærdslov
Miljø- og Fødevareministeriet
2009/1 BSF 213 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod dyresex
Folketinget
2010/1 BSF 102 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod dyresex
Folketinget
2001/2 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr
Folketinget
2003/1 LSF 174 - Gældende
Forslag til Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden
Justitsministeriet
2013/1 LSF 92 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hunde
(Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.)

Fødevareministeriet
2004/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Justitsministeriet
2004/2 LSF 8 - Gældende
Forslag til Lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
Justitsministeriet
2010/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyreforsøg samt lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Justitsministeriet
1986/1 BTL 122 - Gældende
1986 BTL 122 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM HJORTEHOLD NR L 122 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 667
Folketinget
2003/1 LSF 120 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om dyreforsøg
(Markedsføringsforbud for kosmetiske midler der er testet med dyreforsøg, forbud mod udførelse af dyreforsøg med færdige kosmetiske midler samt offentliggørelse af visse oplysninger om kosmetiske midler m.v.)

Miljøministeriet
2019/1 LSF 30 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af økologiloven og lov om hold af dyr (Indførelse af mulighed for rekvireret vejledning)
Miljø- og Fødevareministeriet
2017/1 LSF 229 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer (Strafskærpelse som led i indsatsen mod afrikansk svinepest)
Miljø- og Fødevareministeriet
2019/1 LSF 28 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyrlæger (Afgift til finansiering af drift af medicinregisteret VetStat m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
2017/1 LSF 56 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde)
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10011 af 31/10/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-381
Justitsministeriet
2018/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr (Smittebeskyttelse, forenkling af reglerne om sundhedsrådgivning og påbud om rådgivning om Salmonella Dublin)
Miljø- og Fødevareministeriet
2016/1 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg (Midlertidige lempelser af visse krav)
Miljø- og Fødevareministeriet
2016/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om obligatorisk hygiejnekursus for visse personer, der håndterer svin m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
2017/1 LSF 167 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fødevarer (Strafskærpelse, administrative tvangsbøder og virksomhedskarantæne)
Miljø- og Fødevareministeriet
FOU nr 2013.0020 - Gældende
2013-20. International Press Centre afslog at godkende en journalist forud for statsbesøg
Folketinget
BST nr 25085 af 31/07/1981 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE p.321-1 om forsvarets arkivtjeneste.
Forsvarsministeriet
2017/1 LSF 228 - Gældende
Forslag til Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse
Miljø- og Fødevareministeriet
2017/1 LSF 72 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om hold af dyr (Uddannelseskrav og offentliggørelse af kontrolresultater)
Miljø- og Fødevareministeriet
2015/1 BTL 29 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
Folketinget 1|2|3 >