Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kemiske våben  fandt 359 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8 >

 
LOV nr 228 af 23/04/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben
Udenrigsministeriet
LOV nr 443 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 470 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben(Overflyttelse af kompetence fra de statslige told- og skattemyndigheder til Erhvervsministeriet)
Udenrigsministeriet
LOV nr 487 af 25/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben
(Forbud mod uden godkendelse at anvende visse kemikalier)

Udenrigsministeriet
LBK nr 920 af 29/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v.
(Våbenloven)

Justitsministeriet
LBK nr 635 af 09/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.
(Bemyndigelsesloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 494 af 12/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Forbud mod transport af visse produkter og teknologi med dobbelt anvendelse m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 367 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet
Erhvervsministeriet
LOV nr 482 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
(Napoli II-konventionsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 760 af 21/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 1022 af 04/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om erklæringsafgivelse, kontrol, inspektioner m.v. i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben
(C-våbenbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 297 af 30/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben
Udenrigsministeriet
BEK nr 62 af 06/02/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (Overflyttelse af kompetence fra de statslige told- og skattemyndigheder til Erhvervsministeriet)
Udenrigsministeriet
BEK nr 1452 af 08/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 1444 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 751 af 26/09/1997 - Gældende
Bekendtgørelse for Grønland om forbud mod kemiske våben
Justitsministeriet
BEK nr 613 af 25/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs- og Boligstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1297 af 18/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om udenretlig vedtagelse af konfiskation
Justitsministeriet
BEK nr 220 af 20/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om promillegrænser på særlige områder for tjeneste i forsvaret
Forsvarsministeriet
AND nr 21 af 30/01/1960 - Gældende
Anordning om, hvad der skal forstås ved krigsmateriel i lov om hemmelige patenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 956 af 28/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer
Justitsministeriet
BEK nr 712 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol med udførsel m.v. af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (”dual-use”) og kontrol med ydelse af teknisk bistand
Erhvervsministeriet
BEK nr 17315 af 01/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security)
(BL 3-15, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 870 af 08/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 496 af 18/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 469 af 12/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 946 af 14/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 709 af 22/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1116 af 12/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med levnedsmidler
(Legetøjsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 981 af 15/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 372 af 25/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
(Risikobekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1247 af 30/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om eksplosivstoffer
Justitsministeriet
BEK nr 1571 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO2-kvoter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 763 af 11/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1423 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1453 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1201 af 12/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser samt berigtigelse, der vedrører aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9449 af 01/07/2003 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup
(BL 11-1, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1221 af 29/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer
Justitsministeriet
BEK nr 601 af 23/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 148 af 08/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1474 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
1985/1 BSF 17 - Gældende
1985 BSF 17 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD KEMISKE OG BAKTERIOLOGISKE VÅBEN
Folketinget
BKI nr 139 af 02/11/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (* 1)
Udenrigsministeriet
1985/1 BSF 15 - Gældende
1985 BSF 15 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GARANTI MOD ATOMVÅBEN OG KEMISKE VÅBEN PÅ DANSK TERRITORIUM
Folketinget
BKI nr 96 af 09/10/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse
Udenrigsministeriet
2001/2 LSF 36 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben
Udenrigsministeriet
BKI nr 114 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse
Udenrigsministeriet
1994/1 LSF 231 - Gældende
1994 LSF 231 FORSLAG TIL LOV OM INSPEKTIONER, ERKLÆRINGSAFGIVELSE OG KONTROL I MEDFØR AF DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM FORBUD MOD KEMISKE VÅBEN
Folketinget
2001/2 LF 36 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben.
Udenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8 >