Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kendte lesbiske  fandt 61 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
1997/2 LSF 53 - Gældende
1997 LSF 53 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KUNSTIG BEFRUGTNING I FORBINDELSE MED LÆGELIG BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING M.V. (ENLIGES OG LESBISKES ADGANG TIL INSEMINATION SAMT LÆGELIG BEHANDLING)
Folketinget
1997/2 BTL 53 - Gældende
1997 BTL 53 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KUNSTIG BEFRUGTNING I FORBINDELSE MED LÆGELIG BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING M.V. (ENLIGES OG LESBISKES ADGANG TIL INSEMINATION SAMT LÆGELIG BEHANDLING) NR L 53 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9040 af 12/02/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 119/2002
Justitsministeriet
KEN nr 10342 af 20/12/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01039
Justitsministeriet
2014/1 BSF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af samlivskravet ved stedbarnsadoption
Folketinget
KEN nr 9512 af 17/10/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 75/1996
Justitsministeriet
KEN nr 9591 af 14/09/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-184
Justitsministeriet
2001/2 BTB 81 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod tilbud om insemination, hvis behandlingen ikke foretages af personer, der er læger eller under en læges ansvar
Folketinget
1997/1 LSF 61 - Gældende
1997 LSF 61 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KUNSTIG BEFRUGTNING I FORBINDELSE MED LÆGELIG BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING M.V. (ENLIGES ADGANG TIL BEHANDLING)
Folketinget
1988/1 LSF 117 - Gældende
1988 LSF 117 FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERET PARTNERSKAB
Folketinget
1986/1 BR 171 - Gældende
1986 BR 171 BERETNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORSIKRINGSAFTALER NR L 171 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1987/1 LSF 182 - Gældende
1987 LSF 182 FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERET PARTNERSKAB
Folketinget
2005/1 BTL 151 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Omfanget af behandling på de regionale sygehuse, vurdering af forældreuegnethed, lempelse af ægdonationsreglerne og forlængelse af opbevaringstiden for nedfrosne æg)

Folketinget
KEN nr 9571 af 23/05/2008 - Gældende
Sag 41.2007: Forskelsbehandlingsloven, ej oplysning om overenskomst, ej dækning for psykologudgifter
Erhvervsministeriet
KEN nr 9935 af 19/09/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00991/2
Justitsministeriet
1999/1 BTL 183 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.
Folketinget
2011/1 SF.L L 105 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (14. marts 2012) - L 105
Ministeriet for Ligestilling og Kirke
2005/1 LSF 228 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab
(Frihed for folkekirken og andre trossamfund for at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab)

Folketinget
2009/1 BTL 123 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab
(Ægteskab mellem to personer af samme køn)

Folketinget
KEN nr 9222 af 28/02/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01074
Justitsministeriet
2004/2 LSF 130 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab
(Mulighed for folkekirken og andre trossamfund for at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab)

Folketinget
2011/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption
(Udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, mulighed for anonym og ikke-anonym æg- og sæddonation i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, fastslåelse af faderskab i forbindelse med kunstig befrugtning og adoption af registreret partners barn samt fremmøde i adoptionssager m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
KEN nr 9684 af 23/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momspligt af selskabs levering af donorsæd
Skatteministeriet
2004/1 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab
(Mulighed for folkekirken og andre trossamfund for at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab)

Folketinget
2012/1 BTL 207 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love
(Medmoderskab m.v.)

Folketinget
2001/2 BSF 81 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod tilbud om insemination, hvis behandlingen ikke foretages af personer, der er læger eller under en læges ansvar
Folketinget
2009/1 BSF 50 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser)
Folketinget
2010/1 BSF 129 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser)
Folketinget
2017/1 LSF 60 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration)
Sundheds- og Ældreministeriet
2014/1 LSF 197 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
2015/1 LSF 28 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 LSF 76 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven (Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
2003/1 LSF 187 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Fastsættelse af behandlingstilbud i det offentlige sygehusvæsen, vurdering af forældreegnethed, konkret anvendelse af præimplantationsdiagnostik og opbevaringstid for nedfrosne æg)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1996/1 BTL 5 - Gældende
1996 BTL 5 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM KUNSTIG BEFRUGTNING I FORBINDELSE MED LÆGELIG BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING M.V. NR L 5 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2000/1 LSF 209 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven
Justitsministeriet
VEJ nr 9351 af 26/05/2015 - Gældende
Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion
(Vævsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
2005/1 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Omfanget af behandling på de regionale sygehuse, vurdering af forældreuegnethed, lempelse af ægdonationsreglerne og forlængelse af opbevaringstiden for nedfrosne æg)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2011/1 LSF 37 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven
(Ophævelse af regler for egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2012/1 LSF 207 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love
(Medmoderskab m.v.)

Social- og Integrationsministeriet
2008/1 LSF 105 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love
(Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen m.v.)

Justitsministeriet
1997/2 LSF 59 - Gældende
1997 LSF 59 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN OG STRAFFELOVEN (TIDSUBEGRÆNSET OPHOLDSTILLADELSE, ASYL, FAMILIESAMMENFØRING OG UDVISNING M.V.)
Folketinget
VEJ nr 9118 af 04/02/2019 - Gældende
Vejledning om Forskelsbehandlingsloven
(Forskelsbehandlingsvejledningen)

Beskæftigelsesministeriet
2018/1 LSF 91 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)
Børne- og Socialministeriet
2018/1 LSF 90 - Gældende
Forslag til Lov om Familieretshuset
Børne- og Socialministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
2011/1 TBL 106 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab
(Ægteskab mellem to personer af samme køn)

Folketinget
2011/1 TBL 105 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning
(Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v.)

Folketinget
2015/1 LSF 6 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.)
Social- og Indenrigsministeriet
2004/2 LSF 28 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love
(Udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område)

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet 1|2 >