Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på klassisk  fandt 947 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 3652 af 04/09/1990 - Gældende
En ledig mag.art. i klassisk arkæologi havde dokumenteret, at han også var arbejdssøgende til specialarbejde.
Beskæftigelsesministeriet
1995/1 LSF 128 - Gældende
1995 LSF 128 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATENS KUNSTFOND
Folketinget
1996/1 BSF 112 - Gældende
1996 BSF 112 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ET UDREDNINGSARBEJDE VEDRØRENDE ÆNDRINGER I EMBEDSMÆNDENES ROLLE I DEN OFFENTLIGE FORVALTNING
Folketinget
VEJ nr 54 af 07/05/1997 - Gældende
Vejledning om lægers anmeldelse af Creutzfeldt-Jakob sygdom og beslægtede spongiforme encefalopatier
Sundheds- og Ældreministeriet
2014/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ny forberedelsesskole for unge (reform af hf)
Folketinget
2002/1 BTB 47 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en registreringsordning for alternative behandlere
Folketinget
VEJ nr 9698 af 28/08/2018 - Gældende
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb (Faglige mindstekrav)
(Faglige mindstekrav)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
2013/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ny forberedelsesskole for unge (reform af hf)
Folketinget
2017/1 LSF 229 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer (Strafskærpelse som led i indsatsen mod afrikansk svinepest)
Miljø- og Fødevareministeriet
2002/1 LSV 161 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Statens Kunstfond
(Ophør af igangsætningsstipendier)

Folketinget
1997/1 LSF 65 - Gældende
1997 LSF 65 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATENS KUNSTFOND (IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER TIL SKABENDE KUNSTNERE)
Folketinget
KEN nr 10167 af 10/10/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-550.
Justitsministeriet
AFG nr 10938 af 02/10/2006 - Gældende
Afgørelse af 2. oktober 2007 fra Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder
Erhvervsministeriet
1991/1 LSF 101 - Gældende
1991 LSF 101 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF TEATERLOV (DET KONGELIGE TEATER OG KAPEL)
Folketinget
KEN nr 10217 af 19/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. salg af antik spansk guitar – skattefri indtægt ved salg af privat indbo – bindende svar
Skatteministeriet
2008/1 LSF 78 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Forlængelse af programtilladelser til den fjerde og femte FM-radiokanal)

Kulturministeriet
KEN nr 9718 af 12/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0327
Justitsministeriet
AFG nr 10027 af 02/11/1988 - Gældende
Et ansøgt varemærkes krænkelse af et ophavsretsligt beskyttet kunstværk.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9255 af 21/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Tatovørvirksomhed momsfritaget som anden kunstnerisk virksomhed
Skatteministeriet
2002/1 BTL 161 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Statens Kunstfond
(Ophør af igangsætningsstipendier)

Folketinget
KEN nr 10096 af 25/06/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10015 af 04/10/1989 - Gældende
Nyhedskrav ikke opfyldt i patentansøgning.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10260 af 20/10/2002 - Gældende
Klage over fejldiagnosticering af akutte brystsmerter (bristning af pulsåre til venstre arm med blødning til lungehulen)
Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20016 af 01/01/1990 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1990 1087 MN. BILLETSTØTTEORDNING
Skatteministeriet
KEN nr 10383 af 01/12/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 1. december 2016 – Erhverv – Særlige individuelle kvalifikationer – Kok
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 12693 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over overset hoftebrud
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9404 af 26/06/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 51/2003
Justitsministeriet
KEN nr 11314 af 31/12/1999 - Gældende
Røntgenfotografering af brud
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10544 af 20/12/2003 - Gældende
Tvangsmedicinering af patient, der igennem én dag blev motiveret for frivillig behandling, underkendt
Sundheds- og Ældreministeriet
1985/1 LSF 2 - Gældende
1985 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS UDVIDELSE MED SPANIEN OG PORTUGAL.
Folketinget
KEN nr 10037 af 24/08/1990 - Gældende
Begæring om genoprettelse af rettigheder efter patentlovens § 72, stk. 1 imødekommet, da en tysk agents fristovervågningssystem ikke kunne karakteriseres som uoverskueligt.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10218 af 22/11/2018 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 22. november 2018 – Studie – Formodning – Sprogkundskaber
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2007/2 SF.L L 84 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. februar 2008) - L 84
Undervisningsministeriet
KEN nr 10071 af 20/03/2004 - Gældende
Klage over at tegn på nethindeløsning hos 21-årig patient ikke blev opdaget
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10725 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over utilstrækkelig behandling i forbindelse med symptomer på diskusprolaps
Sundheds- og Ældreministeriet
2003/1 LSV 33 - Gældende
Forslag til Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
Folketinget
2009/1 BSF 174 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af mulighed for digitale valg
Folketinget
VEJ nr 9324 af 21/07/2011 - Gældende
Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10569 af 20/01/2003 - Gældende
Klage over manglende opfølgning på højt blodtryk under graviditet
Sundheds- og Ældreministeriet
FOU nr 2009.0801 - Gældende
2009 8-1. Afskedigelse fra Danmarks Radio på grund af alder
Folketinget
KEN nr 10005 af 07/12/1989 - Gældende
Forvekslelighed mellem varemærker på medicinområdet.
Erhvervsministeriet
1991/1 BTL 180 - Gældende
1991 BTL 180 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM DET DANSKE KLASSELOTTERI A/S NR L 180 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10517 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af hoftebrud efter fald
Sundheds- og Ældreministeriet
2017/1 SF.L L 229 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. april 2018) - L 229
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9840 af 01/01/1997 - Gældende
Klager over bristet livmoder
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10417 af 20/04/2006 - Gældende
Klage over videregivelse af oplysninger fra speciallæge til patientens praktiserende læge
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 13560 af 25/06/1990 - Gældende
Klage over dyrlægers behandling af en hund.
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10374 af 01/09/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 90/1999
Justitsministeriet
VEJ nr 269 af 27/12/1967 - Gældende
Vejledning om de synspunkter, der kan ventes lagt til grund af ministeriet for kulturelle anliggender ved afgivelsen af erklæringer i sager vedrørende det offentliges varetagelse af afdøde ophavsmænds personligt ideelle rettigheder (droit moral) m.v.
Kulturministeriet
KEN nr 10120 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold - stillingsopslag
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>