Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på klassisk  fandt 947 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19 >

 
VEJ nr 9142 af 26/02/2019 - Gældende
Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier
Børne- og Socialministeriet
- Gældende
Betænkning om offentlighedsloven Bind 1
Justitsministeriet
LOV nr 294 af 24/04/1996 - Historisk
Lov om ændring af lov om Statens Kunstfond
Kulturministeriet
LBK nr 220 af 17/02/1998 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Statens Kunstfond
Kulturministeriet
LOV nr 338 af 14/05/2003 - Historisk
Lov om ændring af lov om Statens Kunstfond
(Ophør af igangsætningsstipendier)

Kulturministeriet
LBK nr 570 af 20/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Statens Kunstfond
Kulturministeriet
LBK nr 1002 af 29/11/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Statens Kunstfond
Kulturministeriet
LBK nr 78 af 14/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om Statens Kunstfond
Kulturministeriet
LBK nr 766 af 09/06/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
Undervisningsministeriet
LOV nr 95 af 18/02/2004 - Historisk
Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
Undervisningsministeriet
LOV nr 1096 af 29/12/1997 - Historisk
Lov om ændring af lov om Statens Kunstfond (Igangsætningsstipendier til skabende kunstnere)
Kulturministeriet
LOV nr 897 af 21/12/1991 - Historisk
Lov om ændring af teaterlov (Det Kongelige Teater og Kapel)
Kulturministeriet
LBK nr 1076 af 04/09/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
(Gymnasieloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 444 af 08/05/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
(Stx-loven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 791 af 24/07/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
Undervisningsministeriet
LBK nr 860 af 05/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
(Gymnasieloven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 814 af 21/12/1988 - Historisk
Lov om husdyrsygdomme (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 400 af 21/05/2001 - Historisk
Lov om billedkunst
Kulturministeriet
LBK nr 381 af 07/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om husdyrsygdomme
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 351 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om sygdomme og infektioner hos dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 408 af 13/06/1990 - Historisk
Teaterlov
Kulturministeriet
LBK nr 85 af 06/02/1992 - Historisk
Bekendtgørelse af Teaterlov (* 1)
Kulturministeriet
LBK nr 217 af 22/03/1996 - Historisk
Bekendtgørelse af teaterlov
(Teaterloven)

Kulturministeriet
LBK nr 749 af 23/09/1999 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om teater
Kulturministeriet
LBK nr 1003 af 29/11/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af teaterlov
(Teaterloven)

Kulturministeriet
LBK nr 91 af 07/02/2000 - Historisk
Bekendtgørelse af teaterlov
(Teaterloven)

Kulturministeriet
LBK nr 526 af 04/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om scenekunst
Kulturministeriet
LBK nr 780 af 23/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af teaterlov
(Teaterloven)

Kulturministeriet
LOV nr 1272 af 20/12/2000 - Historisk
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
Kulturministeriet
LBK nr 410 af 02/05/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Radio- og fjernsynsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 827 af 26/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Radio- og fjernsynsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 429 af 27/05/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 338 af 11/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 477 af 06/05/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Radio- og fjernsynsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 701 af 15/07/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LOV nr 1052 af 17/12/2002 - Historisk
Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 506 af 10/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Radio- og fjernsynsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 203 af 22/03/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Radio- og fjernsynslov)

Kulturministeriet
BEK nr 212 af 27/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest
(Svinepestbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 854 af 21/10/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1087 af 12/11/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 54 af 26/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 975 af 13/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 197 af 24/03/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til kok og smørrebrødsjomfru
Undervisningsministeriet
BEK nr 1332 af 18/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene
(Listebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 502 af 30/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd
(Krav til indsættelse af orner på ornestationer m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 141 af 22/02/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 964 af 29/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 971 af 01/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9332 af 07/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler, der har været anvendt til transport af svin i visse dele af Nordrhein-Westfalen i Tyskland
Miljø- og Fødevareministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19 >