Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på klokken  fandt 885 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: klag , kirk , kok ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
DSK nr 11336 af 05/10/1994 - Gældende
Datasammenskrivning af Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
Justitsministeriet
LOV nr 11000 af 15/04/1683 - Gældende
Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
(Danske Lov)

Justitsministeriet
LBK nr 1156 af 01/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
LBK nr 213 af 22/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union
Justitsministeriet
BEK nr 1393 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om dykkeruddannelser
Erhvervsministeriet
RES nr 12000 af 19/10/1905 - Gældende
Kgl. Resolution angaaende Autorisation af en Liturgi ved Gudstjenester for døvstumme.
Kirkeministeriet
BEK nr 955 af 06/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om folkekirkens konsulenter
Kirkeministeriet
BEK nr 1083 af 20/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om søvejsregler
Erhvervsministeriet
BEK nr 366 af 29/10/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr. (Reflekser og cykelbaglygter.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1394 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om dykkermateriel
Erhvervsministeriet
BEK nr 1732 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1045 af 03/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere
Justitsministeriet
RIT nr 12000 af 25/07/1685 - Gældende
Danmarks og Norges Kirke-Ritual (Kirkeritualet) (* 1)
Kirkeministeriet
BEK nr 420 af 27/06/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af folkekirkens kirker m.v.
Kirkeministeriet
BEK nr 443 af 10/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til lyd- og lyssignaler for letbanekøretøjer ved kørsel på færdselslovens område
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RSC nr 16000 af 15/11/1793 - Gældende
Rescr. (til Chefen for det Kongelige Store Bibliothek) ang. at og hvorledes Samme til offentlig Brug bestemmes.
Kulturministeriet
BEK nr 129 af 05/04/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1617 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 117 af 14/02/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr mv. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9941 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 10, 12. oktober 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9153 af 26/01/2010 - Gældende
Bestemmelser om procedurer for taleradiokommunikation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 257 af 08/08/1933 - Gældende
Bekendtgørelse om anlæg af mergelspor, teglværksspor, roespor, entreprenørspor og lignende spor over eller langs offentlige veje.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 976 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 156 af 21/11/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et Ritual for Kirkevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 17190 af 14/02/1994 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 1993 (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 67 af 28/02/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om opholdsrum m.v. i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1502 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tivolitog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1395 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om dykkerarbejdets sikre udførelse
Erhvervsministeriet
BEK nr 152 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for kirkeindvielse
Kirkeministeriet
BEK nr 9991 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VIII Foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 198 af 24/06/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 779 af 18/08/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande
Erhvervsministeriet
BEK nr 502 af 17/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige forlystelser
Justitsministeriet
BEK nr 1172 af 19/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
BEK nr 841 af 08/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielseEfter Kirkeministeriets indstilling har det den 12. juni 1992 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritualer til brug i den danske folkekirke.
Kirkeministeriet
BEK nr 9811 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-3 Opholdsrum, 1. november 2004
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9800 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-3, opholdsrum m.v., 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 893 af 08/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 154 af 20/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 182 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)
(Udgangsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 212 af 27/03/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
Forsvarsministeriet
BEK nr 9077 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XII Opholdsrum m.v., 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9786 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XII, Opholdsrum m.v., af 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 328 af 28/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1643 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Skatteministeriet
BEK nr 1293 af 23/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17300 af 22/03/1994 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1994
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17132 af 20/03/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer 1997
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17300 af 10/03/1995 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1995
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>