Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på klokken  fandt 885 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: klag , kirk , kok ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9030 af 22/01/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 114/2002
Justitsministeriet
VEJ nr 10003 af 07/06/1995 - Gældende
Vejledning om udarbejdelse af mønstringsruller for passagerskibe (* 1)
Erhvervsministeriet
2004/2 BSF 40 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om integration i folkeskolen
Folketinget
KEN nr 9800 af 27/08/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9722 af 18/05/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-8
Justitsministeriet
KEN nr 10834 af 24/11/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 125/1999
Justitsministeriet
DOM nr 3328 af 05/05/1987 - Gældende
Bod 2.1.2. Bod ikke pålagt(* 1) (* 2) Hjemsendelse driftsmæssigt begrundet. Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for Aalborg Stiftstidende (fuldmægtig Mona Davidsen) Dommere: Agner Christensen, Degerbøl, Arnold Hansen, Kiil (retsformand), Sarroe, Spang-Hanssen og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10065 af 14/05/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 12301 af 12/09/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 48/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9966 af 16/12/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0918
Justitsministeriet
KEN nr 9337 af 09/04/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0196
Justitsministeriet
KEN nr 9104 af 01/03/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 6-18 om socialpædagogisk bistand - personkreds - særlige sociale problemer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10592 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00777/3
Justitsministeriet
KEN nr 10514 af 24/06/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - etnisk oprindelse - adgangsbegrænsning - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10080 af 13/11/2009 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9812 af 06/05/2008 - Gældende
Fristoverskridelse
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9093 af 17/02/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00731
Justitsministeriet
KEN nr 10478 af 20/08/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og køn - stillingsopslag - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9431 af 01/05/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01137
Justitsministeriet
RTL nr 15635 af 16/12/1985 - Gældende
Retningslinier for indretning af lokaler, hvorfra der drives apoteksvirksomhed.
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9326 af 19/05/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00783
Justitsministeriet
AFG nr 9171 af 29/11/2013 - Gældende
Uhensigtsmæssige og sundhedsskadelige arbejdsstillinger eller – bevægelser
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9304 af 07/05/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00785
Justitsministeriet
KEN nr 10530 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over valg af antibiotika til behandling af mellemørebetændelse
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9718 af 24/05/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2018/1 BSF 6 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om behandlingsret inden for behandling af søvnløshed hos børn med adhd
Folketinget
KEN nr 10453 af 02/07/2008 - Gældende
Klage over vagtlæges manglende undersøgelse af pige på 5 år
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 11266 af 15/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00869
Justitsministeriet
KEN nr 10186 af 22/11/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01037
Justitsministeriet
KEN nr 10413 af 04/02/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10090 af 17/08/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej medhold - er handicap
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9796 af 17/09/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11976 af 30/05/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 52/2001
Justitsministeriet
KEN nr 10324 af 24/08/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/104
Justitsministeriet
KEN nr 9861 af 25/06/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10486 af 07/01/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10390 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over manglende retningslinjer for journalføring i stråleterapien
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10348 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over manglende journalføring af observationer i skadestuen
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9721 af 18/05/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-4
Justitsministeriet
KEN nr 9764 af 16/06/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 48/1999
Justitsministeriet
FOU nr 2000.320 - Gældende
Afgørelse om at stoppe kontanthjælp/aktiveringsydelse ikke meddelt. Partshøring. Officialprincippet
Folketinget
KEN nr 9320 af 14/04/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 15/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9331 af 19/05/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00774
Justitsministeriet
KEN nr 10081 af 31/01/1992 - Gældende
To figurmærker indeholdende kohoveder ikke fundet forvekslelige
Erhvervsministeriet
KEN nr 9180 af 02/09/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 63/1998
Justitsministeriet
KEN nr 10373 af 01/09/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 88/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9720 af 18/05/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-3
Justitsministeriet
KEN nr 9603 af 22/06/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00974
Justitsministeriet
KEN nr 10296 af 22/11/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01014
Justitsministeriet
KEN nr 9932 af 15/12/1994 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 93/1994
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>