Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på knappenål  fandt 16 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
1989/1 BTL 129 - Gældende
1989 BTL 129 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MARKEDSFØRING NR L 129 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
BKI nr 8 af 14/02/1958 - Gældende
Bekendtgørelse af en europæisk konvention om international klassifikation af patenter på opfindelser
Udenrigsministeriet
BKI nr 31 af 24/07/1964 - Gældende
Bekendtgørelse af ændret udformning af tillægget til den europæiske konvention af 19. december 1954 om international klassifikation af patenter på opfindelser
Udenrigsministeriet
BKI nr 44 af 28/03/1968 - Gældende
Bekendtgørelse af Geneve-protokol (1967) af 30. juni 1967 til og overenskomst af samme dato om anvendelsen af artikel VI i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel.
Udenrigsministeriet
BEK nr 584 af 06/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker
Erhvervsministeriet
BEK nr 1081 af 17/12/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker
(Ændring af bilag over Nice-klassifikationen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 799 af 06/12/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af varemærker og fællesmærker (Ansøgningsbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 239 af 05/04/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af varemærker og fællesmærker (Ansøgningsbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 335 af 21/09/1960 - Historisk
Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af varemærker
Erhvervsministeriet
BEK nr 334 af 29/05/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning (* 1) og registrering af varemærker
Erhvervsministeriet
BEK nr 151 af 20/03/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker nationalt og internationalt (Ansøgningsbekendtgørelse)
Erhvervsministeriet
BEK nr 376 af 19/06/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker(* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1264 af 23/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker nationalt og internationalt (Ansøgnings- og registreringsbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 787 af 09/09/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker
Erhvervsministeriet
VEJ nr 22074 af 10/10/1983 - Historisk
Vejledning om mulighederne for at fravige de almindelige prøveregler i forbindelse med handicappede elevers afsluttende prøver
Undervisningsministeriet
VEJ nr 11053 af 01/04/1999 - Historisk
Vejledning for diagnose og behandling af seksuelt overførbare sygdomme
Sundheds- og Ældreministeriet