Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på knud den store  fandt 808 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 674 af 08/07/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande
Udenrigsministeriet
BEK nr 226 af 23/07/1947 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Forstranden Øst og Vest for Hirtshals
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 188 af 21/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland)
Udenrigsministeriet
BEK nr 1595 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(Habitatbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1420 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb
Udenrigsministeriet
BEK nr 24 af 09/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i stifter, provstier og sogne
Kirkeministeriet
BEK nr 1078 af 03/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post
Finansministeriet
BEK nr 1067 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper
(Naturtypebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 247 af 03/06/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsmandskabets opholdsrum m.v. i fiskeskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1615 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 77 af 25/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1718 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 387 af 07/07/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om forskrifter for maskinanlæg m.v. i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 612 af 25/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 479 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 693 af 10/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Erhvervsministeriet
BEK nr 448 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 839 af 22/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 12805 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende fjernelse af knude i brystet og journalføring
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10323 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over biopsi af større knude i bryst i almen praksis
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10579 af 15/12/2008 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse og behandling af en knude i maven
Sundheds- og Ældreministeriet
1999/1 LF 279 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse. (Ændret byrdefordeling ved store ombygningsudgifter).
By- og Boligministeriet
KEN nr 10391 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over manglende information om muligheder i forbindelse med brystkræft
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10365 af 20/01/2006 - Gældende
Klage over manglende udtagelse af biopsi ved mammografisk undersøgelse og manglende fastsættelse af opfølgende kontrol
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10294 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over fejlvurdering af undersøgelsesresultat
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10921 af 31/12/1998 - Gældende
Klager over behandling af forstørret skjoldbrudskirtel
Sundheds- og Ældreministeriet
DOM nr 3004 af 26/01/1988 - Gældende
Bod 2.3.2. Bod ikke pålagt. Fællesmøder. Organisationsansvar 4.2.(* 1) (* 2) Ikke bod for arbejdsgiverens overenskomststridige adfærd, da spørgsmålet om rette fortolkning af overenskomsten var tvivlsom og først havde fundet sin afgørelse ved voldgiftskendelse. Sømændenes Forbund i Danmark (cand.jur. Keld Olsen) mod Dansk Arbejdsgiverforening og samme for Danmarks Rederiforening og samme for Rederiet A.P. Møller, A/S Dampskibsselskabet Norden Rederiet Mortensen og Lange, Kosan Tankers A/S og Rederiet Knud I. Larsen (advokat H.C. Springborg). Dommere: Vejgaard Andersen, Bredmose, Bæhring, Arnold Hansen, Nyløkke Jørgensen, Mundt (retsformand) og Ebbe Nielsen.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10362 af 20/03/2008 - Gældende
Klage over manglende undersøgelser efter foretagelse af mammografi og ultralydsscanning
Sundheds- og Ældreministeriet
2002/1 BSF 94 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om promille- og produktionsafgiftsfondene
Folketinget
DOM nr 3017 af 06/02/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for E. Schønemanns Eftf., Nyborg, (advokat Merete Preisler). Dommere: Brink, Bæhring, Kardel (retsformand), Knap Kofod, Gert Kristensen og Spang-Hanssen. Bod 2.2.2.. Særoverenskomst. Nedsættelse af ugeløn med tilkendegivelse af, at manglende accept heraf ville medføre opsigelse, ikke anset overenskomststridig.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 17200 af 09/03/1990 - Gældende
Omlægning af privat fællesvej omkostninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10427 af 25/06/2008 - Gældende
Klage over forkert udført KAG-undersøgelse
Sundheds- og Ældreministeriet
1985/1 BSF 65 - Gældende
1985 BSF 65 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF EN AKADEMIINGENIØRUDDANNELSE VED ODENSE TEKNIKUM
Folketinget
2000/1 BF 107 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af kommunal pligt til at formulere udbudspolitik.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1999/1 BSF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om flere boliger til boligsociale formål
Folketinget
2003/1 BSF 10 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om promille- og produktionsafgiftsfondene
Folketinget
KEN nr 10567 af 12/12/2008 - Gældende
Klage over information af patient af anden etnisk oprindelse
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15041 af 11/12/1996 - Gældende
Kommunikation mellem almen praksis og sygehusvæsenet
Sundheds- og Ældreministeriet
1995/1 BR 3 - Gældende
1995 BR 3 BERETNING OM UNDERSØGELSEN AF REGERINGENS HÅNDTERING AF THULE-SAGEN NR 3 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9956 af 20/04/2004 - Gældende
Klage over operativ fjernelse af en sjælden svulstform på et lokalt sygehus
Sundheds- og Ældreministeriet
1999/1 BTL 134 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om sygehusvæsenet
Folketinget
1989/1 BTL 16 - Gældende
1989 BTL 16 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE NR L 16 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9385 af 14/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-324
Justitsministeriet
KEN nr 12772 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende opfølgning på mammografiundersøgelse
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10353 af 20/06/2002 - Gældende
Klage over at hormonproducerende hypofysesvulst med synspåvirkning ikke blev kontrolleret tilstrækkeligt og ikke blev opereret på et tidligere tidspunkt
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10485 af 20/09/2003 - Gældende
Klage over nervelæsion i forbindelse med indgreb på halsen
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 12771 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende diagnostik af brystkræft
Sundheds- og Ældreministeriet
2002/1 BF 144 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en isbryderordning for ledige akademikere til mindre virksomheder.
Beskæftigelsesministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>