Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kommunen  fandt 46914 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 862 af 23/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommuners afståelse af vandselskaber
(Lov om kommuners afståelse af vandselskaber)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 728 af 07/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet
Kulturministeriet
LOV nr 994 af 30/08/2015 - Gældende
Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 144 af 25/03/2002 - Gældende
Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 47 af 15/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse
(Kommunestyrelsesloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1086 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 478 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 655 af 07/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 225 af 08/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet og lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007
(Frigivelse af deponeret overskudslikviditet og konvertering af modregning i kommunernes bloktilskud til deponering)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 383 af 03/05/2006 - Gældende
Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 223 af 27/03/1996 - Gældende
Lov om afregning af amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes finansieringsgaranti for 1994 og om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Udsættelse af afregningen af amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes finansieringsgaranti for 1994)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1555 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet
(Opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2007)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 549 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 329 af 24/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 699 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 461 af 30/06/1993 - Gældende
Lov om midlertidig refusion af kommunernes merudgifter på børnepasnings- og ældreområdet
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 632 af 16/06/2014 - Gældende
Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud
Undervisningsministeriet
LOV nr 477 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1755 af 29/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 (Konsekvenser af aftale om tryghed om boligbeskatningen m.v.)
Finansministeriet
LOV nr 1717 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 (Konsekvenser af aftale om lavere skat på arbejdsindkomst m.v.)
Finansministeriet
LOV nr 1234 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
(Lempelse af annonceringspligten samt styrket mulighed for kommuners og regioners deltagelse i selskaber)

Erhvervsministeriet
LOV nr 406 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om bidrag til udgifterne ved brandvæsenet i København og lov vedrørende den kommunale beskatning af faste ejendomme i Frederiksberg Kommune og om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Ophævelse af brandbidrag)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 498 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1732 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse (Forenkling af kommunernes sagsbehandling m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 709 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning
(Ændring af perioden for individuelle nedsættelser af bloktilskuddet og justering af undtagelsesbestemmelserne for kommuner, der tidligere har nedsat skatten)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 454 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 492 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (opfølgning på aftale om den kommunale økonomi for 2006)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 211 af 16/05/1984 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om tilskud til kommuner og amtskommuner (Ændret tilskudsregulering, ændring af tilskud)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 27 af 09/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 56 af 23/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven)
(Gebyrloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 152 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019
Finansministeriet
LBK nr 32 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018
Finansministeriet
LBK nr 153 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020
Finansministeriet
LBK nr 154 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021
Finansministeriet
LOV nr 582 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 490 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 663 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1704 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022
Finansministeriet
LOV nr 996 af 30/08/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1226 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 649 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 144 af 28/02/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og forskellige andre love (Ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 623 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.
(Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 648 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 431 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Oprettelse af en ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 497 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 751 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning
(Ophævelse af lovens revisionsbestemmelse)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1569 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 422 af 10/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af personoplysninger
(Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for kommuner)

Justitsministeriet
LOV nr 1433 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat
(Den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme)

Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>