Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kommunikationsanalyse  fandt 45 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
VEJ nr 9698 af 28/08/2018 - Gældende
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb (Faglige mindstekrav)
(Faglige mindstekrav)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1385 af 10/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen)
(Læreplan i Dansk C)

Undervisningsministeriet
BEK nr 746 af 22/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til Master i Køn og Kultur (MKK)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 684 af 12/07/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om handelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 637 af 29/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 501 af 18/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 877 af 27/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd
(Certificeringsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 401 af 20/04/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 946 af 27/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen)
(Certificeringsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 682 af 22/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd
(Certificeringsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 709 af 18/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 554 af 30/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning mv. inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 1480 af 15/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning mv. inden for almen voksenuddannelse
(avu-bekendtgørelsen)

(avu-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 780 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne
(Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 307 af 11/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne
(Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1009 af 22/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 683 af 08/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 779 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf
(Hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 735 af 22/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 689 af 28/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
(Grundfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 562 af 01/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 408 af 11/05/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 219 af 12/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
(Læreruddannelsesbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 747 af 12/11/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1055 af 23/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
(Grundfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 401 af 04/05/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 1272 af 16/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 882 af 06/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 450 af 10/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 823 af 17/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1344 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

(Htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 801 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 743 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1752 af 21/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 778 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(Htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 740 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 776 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 692 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
KEN nr 9132 af 21/01/2008 - Historisk
Optagelse på baggrund af bachelorgrad, dimittend, meritoverført, uddannelsens længde, ECTS-points
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 22063 af 22/06/1989 - Historisk
Skrivelse om tillæg til cirkulære om eksamensafvikling fra og med skoleåret 1989/90 (Handelsskolerne)
Undervisningsministeriet
SKR nr 22283 af 03/12/1987 - Historisk
Skrivelse om tillæg til cirkulære nr. II-654 af 25. juni 1987 om eksamensafvikling fra og med skoleåret 1987/88
Undervisningsministeriet
VEJ nr 9127 af 14/02/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 1049 af 01/11/2004 om Handelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
VEJ nr 9474 af 29/07/2004 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 799 af 13. juli 2004 om uddannelsen til teater- og udstillingstekniker
Undervisningsministeriet
VEJ nr 9292 af 26/04/2018 - Historisk
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb (Faglige mindstekrav)
Uddannelses- og Forskningsministeriet