Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kommunikationsmodeller  fandt 62 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: kommunikationsmidl ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 91 af 07/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om specialuddannelsen i kræftsygepleje
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
FOU nr 1999.170 - Gældende
Tilsynsråds stillingtagen til kommunalbestyrelses afgørelse. Oplysningsgrundlag. Partshøring
Folketinget
2001/2 LSF 176 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer
(Overførsel af kompetencer vedrørende afgørelser om anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer, etablering af adgang til klage over visse afgørelser)

Undervisningsministeriet
BEK nr 626 af 18/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til akademigastronom (VVU)
(Akademigastronom)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 475 af 14/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om kort- og landmålingsteknikeruddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 625 af 18/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation
(multimediedesigner AK)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 463 af 14/06/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til akademimerkonom i kommunikation og formidling (VVU)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 462 af 14/06/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til akademimerkonom i international handel og markedsføring (VVU)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 451 af 09/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 642 af 30/06/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 450 af 09/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 623 af 18/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknologi
(datamatiker AK)

(Datamatiker)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 633 af 18/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknologi
(datamatiker AK)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 378 af 26/05/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om engroshandelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 600 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om engroshandelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 684 af 12/07/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om handelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 405 af 08/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 940 af 29/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 376 af 26/05/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailhandelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 686 af 12/07/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailhandelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 591 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 594 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailhandelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 314 af 30/04/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 641 af 05/10/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 524 af 15/06/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 634 af 01/07/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 462 af 09/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1009 af 22/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 683 af 08/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 687 af 13/07/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 747 af 12/11/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 663 af 18/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 455 af 07/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 450 af 10/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 569 af 29/07/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 524 af 17/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 196 af 01/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 823 af 17/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1349 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(valgfagsbekendtgørelsen)

(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1344 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

(Htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 802 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 801 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 856 af 01/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 744 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 743 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1752 af 21/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen
(htx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 693 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 292 af 01/04/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet 1|2 >