Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kompression  fandt 137 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LOV nr 118 af 07/02/2012 - Gældende
Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
(International bistandsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1127 af 05/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1347 af 23/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsmaskinist
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 805 af 13/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang)
(Tredjepartsadgangsbekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1396 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel
Erhvervsministeriet
BEK nr 58 af 14/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 420 af 26/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1007 af 20/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om arkiveringsversioner
Kulturministeriet
BEK nr 191 af 20/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 289 af 17/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
Erhvervsministeriet
BEK nr 1263 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1305 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
Erhvervsministeriet
BEK nr 1302 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1301 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1639 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1297 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 892 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
Erhvervsministeriet
KEN nr 10032 af 03/03/1994 - Gældende
Fremgangsmåde fundet patenterbar.
Erhvervsministeriet
KEN nr 60398 af 13/10/1998 - Gældende
Vedligeholdelse ctr. forbedring
Skatteministeriet
KEN nr 10420 af 30/11/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 246-10 om arbejdsskade - varigt mén - afledte følger - hjælpemidler - årsagssammenhæng
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10283 af 20/04/2002 - Gældende
Klager over glemt tampon ved fjernelse af mandler hos et barn
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 60416 af 13/10/1998 - Gældende
Værdi af fri bil
Skatteministeriet
KEN nr 11311 af 31/12/1999 - Gældende
Overset brud på brystben
Sundheds- og Ældreministeriet
BET nr 4000 af 30/04/1980 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for gummitætningsringe VA 1.20/DK 016 VA 2.20/DK 016
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 12698 af 31/12/2001 - Gældende
Klager over manglende røntgenundersøgelse, siden påvist ankelbrud
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10760 af 20/09/2007 - Gældende
Klage over behandlingen ved fjernelse af fedtknude
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10425 af 25/06/2008 - Gældende
Klage over stærke smerter efter udførelse af KAG-undersøgelse
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10576 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling af blodansamlig i lysken efter KAG
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10494 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over mangelfuld behandling i forbindelse med galdeblæreoperation (blødning)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 12670 af 31/12/2001 - Gældende
Indberetning vedr. overskæring af stor vene ved operation for åreknudedannelse
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9623 af 31/08/2005 - Gældende
Vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel mv.
(Til landets sygehuse, landets læger og jordemødre, embedslægeinstitutionerne mv.)

Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 12773 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over behandling af brud på overarm
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10546 af 18/11/2008 - Gældende
Klage over behandlingen ved fjernelse af fedtknude
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10206 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over nyrestensoperation (dødsfald, yngre kvinde)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10195 af 20/04/2005 - Gældende
Klage over, at afglidning af ledhovedet i forhold til lårbenshalsen (epifysiolysis capitis femoris) hos en 12-årig dreng først blev konstateret efter flere undersøgelser
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10427 af 25/06/2008 - Gældende
Klage over forkert udført KAG-undersøgelse
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10050 af 29/03/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på en tætningsbælg, især til en køleskabsdør.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10429 af 26/06/2008 - Gældende
Klage over skade indtruffet i forbindelse med en KAG-undersøgelse
Sundheds- og Ældreministeriet
DOM nr 19202 af 15/04/1991 - Gældende
Arbejdsskade - utjenestedygtighed - pension - forrentning af pensionskrav (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10575 af 12/12/2008 - Gældende
Klage over mangelfuld information forud for fjernelse af mandler
Sundheds- og Ældreministeriet
2011/1 LSV 44 - Gældende
Forslag til Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
Folketinget
KEN nr 10421 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over manglende koordinering af patientforløb
Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20035 af 01/01/2000 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2000 DEL E MOTORKØRETØJER MV.
Skatteministeriet
2003/1 LSV 236 A - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
(Sikring af uafhængighed i den overordnede infrastruktur, ændring af kapitalbegreber, privat ankenævn på energiforsyningsområdet m.v.)

Folketinget
STV nr 20080 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL E MOTORKØRETØJER MV.
Skatteministeriet
2011/1 LSF 44 - Gældende
Forslag til Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
Skatteministeriet
STV nr 20059 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL E MOTORKØRETØJER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20062 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL E MOTORKØRETØJER MV.
Skatteministeriet
1996/1 BSF 8 - Gældende
1996 BSF 8 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG KONGERIGET MAROKKO PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
VEJ nr 10534 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om generelle betingelser og sygdomme uden for fortegnelsen (arbejdets særlige art)
Beskæftigelsesministeriet 1|2|3 >