Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på konfirmand  fandt 49 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 623 af 01/09/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for konfirmation Efter indstilling fra Kirkeministeriet har det den 19. juni 1991 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritual for konfirmation til brug i folkekirken:
Kirkeministeriet
AND nr 1027 af 24/09/2014 - Gældende
Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation
Kirkeministeriet
SKR nr 12011 af 16/09/1985 - Gældende
Skrivelse om offentliggørelse af navne på konfirmander uden forældrenes tilladelse.(Til biskopperne.) (* 1)
Kirkeministeriet
FOU nr 2018.25 - Gældende
2018-25. Anvisning af kirkebænk til konfirmands far var ikke en afgørelse. Aktindsigt skulle afgøres efter offentlighedsloven
Folketinget
UDT nr 9876 af 19/09/2018 - Gældende
2018-25. Anvisning af kirkebænk til konfirmands far var ikke en afgørelse. Aktindsigt skulle afgøres efter offentlighedsloven
Folketinget
KEN nr 9865 af 16/12/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-761
Justitsministeriet
VEJ nr 10 af 23/01/1990 - Gældende
Vejledning om konfirmation (Til præster og menighedsråd)
Kirkeministeriet
VEJ nr 12075 af 03/12/1992 - Gældende
Vejledning om indgåelse af aftaler med COPY-DAN om brug af fotokopier og båndkopier i konfirmandundervisningen m.v.
Kirkeministeriet
2006/1 BTL 53 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager
(Finansiering af præstestillinger m.v.)

Folketinget
2013/1 BTL 51 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Folketinget
KEN nr 9989 af 06/11/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0325
Justitsministeriet
KEN nr 9987 af 06/11/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0324
Justitsministeriet
FOU nr 2010.0601 - Gældende
2010 6-1 Afskedigelse af sognepræst. Tjenestemandslovens § 43
Folketinget
VEJ nr 10515 af 01/07/2014 - Gældende
Vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014
Erhvervsministeriet
2013/1 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
(Ændring af finansieringsmodellen for trafikselskabet på Sjælland, organiseringen af den offentlige servicetrafik i Østdanmark, buspassagerrettighedsforordningen m.v.)

Transportministeriet
AND nr 744 af 02/12/1989 - Historisk
Anordning om konfirmation
Kirkeministeriet
AND nr 279 af 09/07/1968 - Historisk
Anordning om konfirmation. (* 1)
Kirkeministeriet
AND nr 414 af 21/08/1975 - Historisk
Anordning om Pastoralseminariet
Kirkeministeriet
CIR nr 12004 af 22/04/1982 - Historisk
Cirkulære om beregning af beskæftigelsesgraden m.v. for kirketjenere ved bykirker. (Til stiftsøvrighederne)
Kirkeministeriet
CIR nr 12050 af 31/07/1992 - Historisk
Cirkulære om beregning af beskæftigelsesgraden m.v. for stillinger som kirketjenere ved bykirker
Kirkeministeriet
VEJ nr 9851 af 15/05/2003 - Historisk
Vejledning om stillinger som kirketjener
Beskrivelse af arbejdsopgaver i stillingen, samt vilkår i øvrigt.

Kirkeministeriet
CIS nr 12003 af 20/06/1984 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om opførelse, ombygning eller køb af tjenestebolig til præster.
Kirkeministeriet
CIR nr 19022 af 12/02/1996 - Historisk
Cirkulære om ligningslovens § 7 z (Til alle ligningsmyndigheder m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 19065 af 18/02/1997 - Historisk
CIRKULÆRE OM LIGNINGSLOVENS § 7, litra z. (Til alle ligningsmyndigheder m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9399 af 10/05/2007 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2006 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9180 af 15/04/2004 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2003 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9092 af 20/03/2002 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2001 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9311 af 10/05/2006 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2005 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9187 af 15/04/2003 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2002 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 60018 af 23/02/1998 - Historisk
Cirkulære om ligningslovens § 7, litra z
(Fondsoversigt)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 11797 af 15/02/2001 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2000 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9227 af 25/04/2005 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 11084 af 08/02/2000 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 1999 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
REG nr 12000 af 12/04/1924 - Historisk
Regulativ for Vedligeholdelse,Behandling og Aflevering af samt Tilsyn med Præstegaardenes Bygninger m.m.
Kirkeministeriet
CIR nr 9140 af 23/02/1999 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 1998 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 12020 af 20/03/1989 - Historisk
Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster (* 1) (Til stiftsøvrighederne)
Kirkeministeriet
CIR1H nr 37 af 16/04/2012 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2011 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIR1H nr 9185 af 23/04/2013 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2012 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIR1H nr 9108 af 12/04/2011 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2010 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIR1H nr 9231 af 30/05/2008 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2007 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 63 af 02/07/2010 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2009 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIS nr 9700 af 29/05/2009 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2008 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 12044 af 29/05/1995 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1995
Kirkeministeriet
CIR nr 267 af 20/12/1974 - Historisk
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer.
Kirkeministeriet
CIR nr 10193 af 17/09/1998 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. oktober 1998
Kirkeministeriet
CIR nr 12025 af 10/04/1992 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1992
Kirkeministeriet
CIR nr 12030 af 14/05/1993 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1993.
Kirkeministeriet
CIR nr 137 af 10/03/1993 - Historisk
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer.
Kirkeministeriet
CIR nr 12090 af 20/12/1997 - Historisk
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer. (* 1)
Kirkeministeriet