Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på konfirmand  fandt 49 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 
SKR nr 12011 af 16/09/1985 - Gældende
Skrivelse om offentliggørelse af navne på konfirmander uden forældrenes tilladelse.(Til biskopperne.) (* 1)
Kirkeministeriet
FOU nr 2018.25 - Gældende
2018-25. Anvisning af kirkebænk til konfirmands far var ikke en afgørelse. Aktindsigt skulle afgøres efter offentlighedsloven
Folketinget
UDT nr 9876 af 19/09/2018 - Gældende
2018-25. Anvisning af kirkebænk til konfirmands far var ikke en afgørelse. Aktindsigt skulle afgøres efter offentlighedsloven
Folketinget
KEN nr 9865 af 16/12/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-761
Justitsministeriet
VEJ nr 10 af 23/01/1990 - Gældende
Vejledning om konfirmation (Til præster og menighedsråd)
Kirkeministeriet
VEJ nr 12075 af 03/12/1992 - Gældende
Vejledning om indgåelse af aftaler med COPY-DAN om brug af fotokopier og båndkopier i konfirmandundervisningen m.v.
Kirkeministeriet
2006/1 BTL 53 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager
(Finansiering af præstestillinger m.v.)

Folketinget
2013/1 BTL 51 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Folketinget
KEN nr 9989 af 06/11/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0325
Justitsministeriet
KEN nr 9987 af 06/11/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0324
Justitsministeriet
FOU nr 2010.0601 - Gældende
2010 6-1 Afskedigelse af sognepræst. Tjenestemandslovens § 43
Folketinget
VEJ nr 10515 af 01/07/2014 - Gældende
Vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014
Erhvervsministeriet
2013/1 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
(Ændring af finansieringsmodellen for trafikselskabet på Sjælland, organiseringen af den offentlige servicetrafik i Østdanmark, buspassagerrettighedsforordningen m.v.)

Transportministeriet
CIR nr 12004 af 22/04/1982 - Historisk
Cirkulære om beregning af beskæftigelsesgraden m.v. for kirketjenere ved bykirker. (Til stiftsøvrighederne)
Kirkeministeriet
CIR nr 12050 af 31/07/1992 - Historisk
Cirkulære om beregning af beskæftigelsesgraden m.v. for stillinger som kirketjenere ved bykirker
Kirkeministeriet
VEJ nr 9851 af 15/05/2003 - Historisk
Vejledning om stillinger som kirketjener
Beskrivelse af arbejdsopgaver i stillingen, samt vilkår i øvrigt.

Kirkeministeriet
CIS nr 12003 af 20/06/1984 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om opførelse, ombygning eller køb af tjenestebolig til præster.
Kirkeministeriet
CIR nr 19022 af 12/02/1996 - Historisk
Cirkulære om ligningslovens § 7 z (Til alle ligningsmyndigheder m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 19065 af 18/02/1997 - Historisk
CIRKULÆRE OM LIGNINGSLOVENS § 7, litra z. (Til alle ligningsmyndigheder m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9180 af 15/04/2004 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2003 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9399 af 10/05/2007 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2006 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9092 af 20/03/2002 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2001 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9311 af 10/05/2006 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2005 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9187 af 15/04/2003 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2002 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 60018 af 23/02/1998 - Historisk
Cirkulære om ligningslovens § 7, litra z
(Fondsoversigt)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9227 af 25/04/2005 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 11797 af 15/02/2001 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2000 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 11084 af 08/02/2000 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 1999 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
REG nr 12000 af 12/04/1924 - Historisk
Regulativ for Vedligeholdelse,Behandling og Aflevering af samt Tilsyn med Præstegaardenes Bygninger m.m.
Kirkeministeriet
CIR nr 9140 af 23/02/1999 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 1998 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 12020 af 20/03/1989 - Historisk
Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster (* 1) (Til stiftsøvrighederne)
Kirkeministeriet
CIR1H nr 37 af 16/04/2012 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2011 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIR1H nr 9185 af 23/04/2013 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2012 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIR1H nr 9108 af 12/04/2011 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2010 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIR1H nr 9231 af 30/05/2008 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2007 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 63 af 02/07/2010 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2009 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIS nr 9700 af 29/05/2009 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2008 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 12044 af 29/05/1995 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1995
Kirkeministeriet
CIR nr 267 af 20/12/1974 - Historisk
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer.
Kirkeministeriet
CIR nr 10193 af 17/09/1998 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. oktober 1998
Kirkeministeriet
CIR nr 12025 af 10/04/1992 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1992
Kirkeministeriet
CIR nr 12030 af 14/05/1993 - Historisk
Cirkulære om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. april 1993.
Kirkeministeriet
CIR nr 137 af 10/03/1993 - Historisk
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer.
Kirkeministeriet
CIR nr 12090 af 20/12/1997 - Historisk
Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer. (* 1)
Kirkeministeriet