Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kong steen 2016  fandt 24 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 
2013/1 BTL 176 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lodsloven, lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love
(Konkurrenceudsættelse på lodsområdet, skærpet strafniveau ved forvoldelse af søulykke eller ved sejlads i strid med godt sømandskab m.v. og undersøgelse af dykkerulykker)

Folketinget
UDT nr 10237 af 20/08/2018 - Gældende
Udtalelse afgivet af Økonomi- og Indenrigsministeriet om det kommunale tilsyns kompetence til at påse lovligheden af en kommunes sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt og om lovligheden af kommunens sagsbehandlingstid
Social- og Indenrigsministeriet
2014/1 BTL 117 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv, ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)
Folketinget
CIR1H nr 9541 af 25/06/2019 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste (Til samtlige ministerier og styrelser)
Finansministeriet
2019/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2006/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi
(Menighedsrådets sammensætning, loyalitetskrav til valgte menighedsrådsmedlemmer og bindende stiftsbidrag m.v.)

Kirkeministeriet
VEJ nr 9264 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om navne
(Navnevejledningen)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
2015/1 LSV 36 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2015/1 LSF 36 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
VEJ nr 11359 af 30/12/2015 - Historisk
Vejledning om navne
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9698 af 30/06/2016 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet