Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kongeloven  fandt 15 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
LOV nr 20001 af 14/11/1665 - Gældende
Lex Regia (Konge-Lov)
(Kongeloven)

Statsministeriet
2008/1 LSF 1 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af tronfølgeloven
(Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen - fremsat i henhold til proceduren i grundlovens § 88)

Statsministeriet
2005/1 LSF 1 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af tronfølgeloven
(ligestilling mellem kønnene i arvefølgen - fremsat i henhold til proceduren i grundlovens § 88)

Statsministeriet
2004/1 LF 142 - Gældende
Forslag til lov om ændring af Lex Regia. (Konge-Lov). (Ophævelse af medlemmer af kongehusets immunitet).
Statsministeriet
1999/1 LSF 219 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af 100 love og retsforskrifter
Folketinget
2000/1 LSF 175 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af 100 love og retsforskrifter
Folketinget
1994/1 BSF 19 - Gældende
1994 BSF 19 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SIKRING AF UVILDIG ADVOKATBISTAND OG JURIDISK EKSPERTISE FOR STATEN
Folketinget
2000/1 BTL 223 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim og lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus samt om ophævelse af lov om årpenge for dronning Ingrid og lov om udredelse af pensioner ved tronskifte
Folketinget
2000/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af forældede bestemmelser i Kong Christian den Femtes Danske Lovs 1. bog om retten og rettens personer
Folketinget
1991/1 LSF 183 - Gældende
1991 LSF 183 FORSLAG TIL LOV OM DOMSTOLSBEHANDLING AF GEJSTLIGE LÆRESAGER
Folketinget
2000/1 BTL 20 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Den Internationale Straffedomstol
Folketinget
1999/1 LSF 292 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af forældede regler fra før 31. december 1870
Folketinget
2000/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af forældede regler fra før 31. december 1870
Folketinget
2017/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om trossamfund uden for folkekirken
Kirkeministeriet
2000/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet