Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondanc  fandt 3272 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
KEN nr 18788 af 08/11/1988 - Gældende
Fonde - tilskud (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 10111 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0226
Justitsministeriet
KEN nr 9482 af 19/06/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0138
Justitsministeriet
AFG nr 4071 af 17/11/1986 - Gældende
Nævnet tilsidesætter ikke en varsling som ugyldig, da ny ejer ikke havde sammenligningsbudgettet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10793 af 20/10/2007 - Gældende
Klager over ufuldstændig aktindsigt i sin journal
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10416 af 29/04/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - national oprindelse - chikane - arbejdsvilkår - sprog - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 2006.556 - Gældende
Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse
Folketinget
KEN nr 10861 af 23/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. betaling af told i henhold til toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b – klager ikke anset for fritaget – myndighedsfejl
Skatteministeriet
FOU nr 2006.414 - Gældende
Børneydelser i udlandet. Videresendelse af henvendelse. Partshøring. Sagsoplysning. Meddelelse af afgørelse. Dokumentation for afgørelsens indhold
Folketinget
2011/1 LSV 110 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd
(Digital ansøgning om tilskud til lægemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne, nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd)

Folketinget
KEN nr 9544 af 01/11/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00325
Justitsministeriet
1991/1 LSF 68 - Gældende
1991 LSF 68 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ADMINISTRATION AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKABS FORORDNINGER OM ETABLERING AF EN FÆLLES STRUKTURPOLITIK FOR FISKERISEKTOREN OG OM DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR FISKERIVARER M.V.
Folketinget
KEN nr 9288 af 30/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Gældseftergivelse - singulær ordning - ugyldighedsindsigelse
Skatteministeriet
UDT nr 9020 af 29/01/1985 - Gældende
Medlemskab af § 17, stk. 4 - udvalg - borgerligt ombud P LBK nr 483 af 21/06/1991 § 17, stk. 4 og 5 Lov om kommunernes styrelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10040 af 18/12/1989 - Gældende
Omfanget af en parts aktindsigt.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9682 af 14/12/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 123/1995
Justitsministeriet
FOU nr 2011.0104 - Gældende
2011 1-4. Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces
Folketinget
FOU nr 1995.251 - Gældende
"To-instans inhabilitet". For lang sagsbehandlingstid. Forældelse
Folketinget
2002/1 BTB 8, B 9, B 10, B 11, B 13 og B - Gældende
Betænkning over I. Forslag til folketingsbeslutning om aktindsigt og offentlighed i EU
Folketinget
KEN nr 9061 af 05/02/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0069
Justitsministeriet
KEN nr 9029 af 16/04/2004 - Gældende
Fast værge søgte for sent om etableringsvederlag
Justitsministeriet
FOU nr 2011.0402 - Gældende
2011 4-2. Aktindsigt i skoles notater om hændelser mellem ansatte og forælder
Folketinget
KEN nr 9645 af 07/08/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0085
Justitsministeriet
KEN nr 10468 af 13/12/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
SKR nr 9591 af 06/03/2006 - Gældende
Remonstrationsordningen for klager på inddrivelsesområdet
Skatteministeriet
FOU nr 1995.305 - Gældende
Brevveksling mellem ministerier om lovgivning. Ekstraheringspligt. Faktiske omstændigheder
Folketinget
FOU nr 1996.249 - Gældende
Indbringelse for fogedretten af parkeringsafgifter - modregning
Folketinget
1999/1 BSF 83 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om dansk veto imod EU's direktiv om aktindsigt
Folketinget
SKR nr 3679 af 21/11/1986 - Gældende
Skrivelse til arbejdsformidlingskontorerne ang. Bestemmelser om bevaring og kassation af arkivalier i arbejdsformidlingskontorerne uden for København.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10315 af 29/11/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 2002.412 - Gældende
Afskedigelse af chefrådgiver fra Udenrigsministeriet
Folketinget
FOU nr 2001.373 - Gældende
Klagevejledning i forbindelse med mundtlig afgørelse
Folketinget
FOU nr 2005.409 - Gældende
It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen
Folketinget
KEN nr 9642 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00548
Justitsministeriet
KEN nr 9516 af 30/09/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20013 af 01/01/1995 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1995 AFSNIT T - KONTROLBESTEMMELSER
Skatteministeriet
STV nr 20002 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT T KONTROLBESTEMMELSER
Skatteministeriet
KEN nr 10009 af 06/09/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9958 af 18/11/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00685
Justitsministeriet
STV nr 20066 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
1989/1 LSF 56 - Gældende
1989 LSF 56 FORSLAG TIL LOV OM AFGIFT AF SPILLEKASINOER
Folketinget
KEN nr 9392 af 28/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9523 af 30/05/2016 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende besparelserne på udviklingsbistanden i 2015. Ekstrahering
Folketinget
KEN nr 10376 af 20/04/2008 - Gældende
Klage over, at en læge, der ikke var patientens egen læge, afviste at udtage blodprøve 6 dage før egen læges ferie sluttede
Sundheds- og Ældreministeriet
UDT nr 10021 af 24/10/1989 - Gældende
Falcks privatabonnement. Udformning af abonnementsbetingelser. (*1)
Erhvervsministeriet
FOU nr 2000.399 - Gældende
Adgang til aktindsigt i kliniske forsøg vedrørende godkendelse af lægemidler. Administrativ prøvelse. Partshøring
Folketinget
FOU nr 2008.463 - Gældende
Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat
Folketinget
FOU nr 2012.0021 - Gældende
2012-21. Oplysninger om forekomsten af en bakterie anset for miljøoplysninger
Folketinget
KEN nr 10158 af 21/11/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - chikane - lejeaftale - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9200 af 29/12/1986 - Gældende
Tilsynsmyndighedens kompetence
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>